Investiční příležitosti
v Moravskoslezském kraji

investujte v kraji s kvalitní infrastrukturou a potenciálem k dalšímu rozvoji

POČET OBYVATEL 1 212 213 HDP KRAJE (Kč) 411 950 mil. ROZLOHA (km2) 5 427
EKONOMICKÉ SUBJEKTY DLE PODÍLU ODVĚTVÍ
  • Zemědělství
  • Průmysl
  • Stavebnictví
  • Služby

Počet obyvatel Moravskoslezský kraj je s počtem 1 212 213 obyvatel třetím nejlidnatějším krajem České republiky. Se svými 300 obcemi však patří k regionům s nejmenším počtem sídel, čemuž odpovídá i hustota osídlení 223 obyvatel na km2.

HDP kraje Hrubý domácí produkt Moravskoslezského kraje dosahuje 411 950 mil. Kč a řadí se tak na 4. místo mezi kraji v rámci ČR. Průmyslová výroba již není zaměřená výhradně do sfér těžkého průmyslu. Kraj se dnes orientuje jak na špičkové technologie a hi-tech produkty, tak i na tradiční řemeslné obory. Zdejší firmy se výrazně prosazují v oblasti informačních technologií, elektronice, elektrotechnice a automobilovém průmyslu.

Rozloha Moravskoslezský kraj tvoří 300 obcí, z toho je 42 měst. Svou rozlohou 5 427 km2 zaujímá 6,9 % území celé České republiky a řadí se tak na 6. místo mezi všemi kraji. Více než polovinu území kraje zaujímá zemědělská půda, na dalších více než 35 % se rozprostírají lesní pozemky. Vedle přírodního bohatství se v kraji vyskytují bohaté zásoby nerostných surovin.

Co říkají stávající investoři

Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je významný světový a největší tuzemský výrobce obalových materiálů a válcovaných polotovarů z hliníku, který zaměstnává více jak 800 lidí z bruntálského regionu. ALINVEST je rostoucí ziskovou firmou, která zákazníkům dodává široké portfolio produktů na bázi hliníku a nabízí inovativní řešení s vysokou užitnou hodnotou při optimálně využitých technologiích.

AL INVEST Břidličná

Společnost ARMATURY Group a.s. vznikla v roce 2000 fúzí tří společností operujících na českém a slovenském trhu. Společnost je dlouhodobé spojena s Moravskoslezským krajem, kde nachází vhodné podmínky pro rozvoj svých aktivit. Společnost těží z tradice výroby armatur v Dolním Benešově, díky čemuž zde nachází i kvalifikovanou pracovní sílu. Výhodou je i zlepšující se dopravní infrastruktura v Moravskoslezském kraji. 

ARMATURY Group

Biocel Paskov dlouhodobě staví své podnikatelské úspěchy především na svých zaměstnancích, které v Moravskoslezském kraji nachází. Jejich zkušenost, erudovanost a iniciativa vycházející z vysoké loajality ke společnosti je již po řadu let klíčovým zdrojem její prosperity. 

BIOCEL Paskov

Společnost v Moravskoslezském kraji těží z průmyslové tradice regionu i města Bohumín a z dostupnosti kvalifikovaných pracovníků. BONATRANS také oceňuje dobrou dopravní dostupnost v regionu, především blízkost dálniční sítě a její napojení na dálniční síť v Polsku. Výhodou také je hustá železniční síť a zvyšující se kvalita leteckého spojení Moravskoslezského kraje s významnými evropskými destinacemi.   

BONATRANS GROUP

Mezi faktory, které byly klíčové při rozhodování o investování v Moravskoslezském kraji, patří jeho dlouholetá průmyslová tradice a vysoce kvalifikovaná pracovní síla – včetně manuálních profesí.

Brembo

V současné době patří Brose mezi TOP 40 dodavatelů automobilového průmyslu na světě, dodává více než 80 výrobcům automobilů a 30 subdodavatelům. K předním zákazníkům patří Audi, BMW, Continental, Daimler, Faurecia, Fiat, Ford, Hyundai, Johnson Controls, Mercedes-Benz, Lexus, Volvo, aj. V každém třetím autě vyrobeném na celém světě najdete alespoň jeden díl vyrobený v závodech Brose.

BROSE

V Moravskoslezském kraji si společnost dokáže nacházet kvalitní lidské zdroje pro rozvoj svých výrobních a výzkumných aktivit. Výhodou je i průmyslová tradice regionu, který se však výrazně mění a stává se vhodným místem pro život. Společnost Continental tak i nadále bude rozvíjet své aktivity v Moravskoslezském kraji, kde nachází vhodné podmínky pro své podnikatelské aktivity. 

Continental Automotive

Pro působnost v Mošnově se společnost CROMODORA WHEELS s.r.o.  rozhodla z několika důvodů. Jedním z nich byla skutečnost, že Moravskoslezský kraj je po Praze nejlidnatějším regionem v České republice a i díky vysokoškolsky vzdělanému obyvatelstvu nabízí velký počet potenciálních zaměstnanců. Dalším důvodem rozhodnutí pro Mošnov byla přítomnost dodavatelské zájkladny pro automotive a příznivá logistická poloha závodu včetně napojení na dálniční a železniční síť.

Cromodora Wheels

V Moravskoslezském kraji společnost nachází všechny atributy potřebné pro svůj další rozvoj. Výhodou je také vysoce rozvinutý sektor automobilového průmyslu v Moravskoslezském kraji, který se podílí 50 % na tvorbě obratu společnosti EBG plastics.

EBG plastics

Firma ELCOM, a.s. je tak v Moravskoslezském kraji zasídlena již téměř 25 let. V Moravskoslezském kraji firma oceňuje především kvalifikovanou pracovní sílu a blízkost univerzit, na kterých se nachází řada odborníků, a se kterými společnost úzce spolupracuje. Většina zaměstnanců společnosti, kteří mají svá pracoviště na území města Ostravy, jsou absolventy těchto univerzit. 

ELCOM

Společnost sídlí od roku 2005 v průmyslové zóně v Kopřivnici (od roku 2000 v Rožnově pod Radhoštěm), která má výbornou lokalizaci a dobré dopravní napojení. Kopřivnice je městem s dlouholetou průmyslovou tradicí, z čehož těží i společnost ERICH JAEGER – ve městě se nachází technicky vzdělaná a kvalifikovaná pracovní síla. 

ERICH JAEGER

Z hlediska naší firmy jsou investice v MSK více než výhodné vzhledem k mnoha faktorům. Nejdůležitějšími z nich jsou kvalitní infrastruktura kraje, jeho strategická pozice vůči sousedním zemím, velký potenciál pracovní síly, včetně kvalifikovaných zaměstnanců, možnost tvorby nových pracovních míst, které jsou zejména v tomto kraji velmi žádoucí a v neposlední řade kvalitní zázemí několika univerzit

Firma Geis CZ s.r.o.

GASCONTROL podporuje sportovní aktivity dětí a mládeže, zdravotně postižené děti, charitativní organizace, školy, dětské domovy a sociální zařízení v regionu. Za svůj přístup k životnímu prostředí a regionu, k zaměstnancům i jejich rodinám a k charitě získala v roce 2013 ocenění Odpovědná firma Moravskoslezského kraje. Za přednosti Moravskoslezského kraje společnost považuje především spolehlivé a zkušené pracovníky, průmyslovou tradici a výhodnou polohu v rámci Evropy.

GASCONTROL

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., se sídlem v průmyslové zóně v Nošovicích, je historicky největší zahraniční investicí v České republice.

Hyundai Motor Manufacturing Czech

KVADOS zůstává českou nezávislou akciovou společností s centrálou v Ostravě. Snažíme se být dobrým sousedem, zapojujeme se do lokálního dění a podporujeme kvalitní projekty. Jsme také zakládajícím členem IT Clusteru – sdružení, které je vůdčí silou výzkumu a vývoje nových technologií v Moravskoslezském kraji. 

KVADOS

Hlavní strategií společnosti MERKO je vytvářet konkrétní technická řešení podle požadavků zákazníka. Zvyšování tržního podílu na českém trhu a získávání nových zakázek v zahraničních destinacích nás nutí neustále zvyšovat kvalitu produkce a vyvíjet nové typy zařízení. Vzdělaní a inovativně smýšlející zaměstnanci jsou pro nás největší devizou, kterou nám Moravskoslezský kraj může nabídnout.

MERKO CZ

Mölnlycke Health Care je předním výrobcem produktů pro ošetřování ran, chirurgických prostředků pro jednorázové použití a poskytovatel služeb pro zdravotní sektor. Pomáháme pacientům zmírnit bolesti a zdravotnickým pracovníkům umožňujeme poskytovat lepší péči většímu počtu pacientů. Umístění závodu ve městě Karviná před téměř 15 lety byl strategický krok, který se vyplatil. Dobře připravená průmyslová zóna strategicky umístěna blízko našim klíčovým trhům v kombinaci s kvalifikovanou pracovní silou byla dobrá volba.

Mölnlycke Health Care

V Moravskoslezském kraji jsme velmi spokojeni, stal se silným regionem právě v sektoru automobilové výroby, což je náš hlavní odběratel. Řadu let zajišťujeme zaměstnání lidem z Fulneku a přilehlého okolí, čímž jsme i my v očích místních lidí stabilní firmou, u které rádi pracují.

MORAVIA Stamping

Naši kvalifikovaní pracovníci, pocházející ve velké míře z Moravskoslezského kraje, mohou nabídnout komunikaci v češtině, němčině, angličtině i francouzštině. Dostupnost firmy ve středu Evropy je taktéž velkou konkurenční výhodou. „Dlouholeté zkušenosti a špičková technologie nám umožňují neustále se rozvíjet a nabízet svým zákazníkům nová, stále dokonalejší řešení. Pravidelně obnovujeme technologický park v souladu s požadavky trhu.“

Morpho Cards Czech

V Moravskoslezském kraji oceňuje především dobrou dopravní infrastrukturu a díky průmyslové tradici a technické vysoké škole i kvalifikované zaměstnance. Výhodou je i navázání na tradici Vagonky ve Studénce, která je dobře dostupná jak silniční tak železniční dopravou. V areálu bývalé Vagonky je navíc dostatek vhodných prostor pro další zvyšování a zkvalitňování výroby společnosti. 

MSV Metal Studénka

„Největší výhodu Moravskoslezského kraje spatřuji v lidech, kteří zde žijí a pracují. Rychle se učí, jsou schopni řešit problémy, které v práci nastanou, nebojí se překážek a výzev, se kterými se setkávají. Přesně takové lidi potřebujeme v naší firmě."

OKIN BPS

Automobilka TATRA v současné době úspěšně obnovuje bývalou slávu a rozvíjí své podnikatelské aktivity v Moravskoslezském kraji. Díky průmyslové tradici a dlouhodobému zaměření regionu na automobilový průmysl nachází TATRA řadu kvalitních kvalifikovaných zaměstnanců. Výjimkou nejsou ani rodiny, které po generace spojily své životy s touto automobilkou. Stejně tak je TATRA neodmyslitelně spjata s městem Kopřivnice v Moravskoslezském kraji, kde nachází vhodné podmínky pro svůj další rozvoj.   

TATRA TRUCKS

Při výběru Ostravy jsme vzali v potaz demografické, ekonomické, technologické a logistické faktory. Dalšími klíčovými oblastmi, které ovlivnily naše rozhodnutí, byl trh práce, struktura vysokého školství v kraji a systém investičních pobídek.

Tieto

Společnost Tymphany si investici v Kopřivnici vybrala z několika důvodů. Na prvním místě snadná dostupnost pro pracovníky všech úrovní se zkušenostmi z elektronického a automotive průmyslu. Dále pak blízkost Technické univerzity v Ostravě pro přísun mladých inženýrských talentů do budoucna, dobrá dopravní dostupnost ať již pozemní tak i letecké dopravy. A v neposlední řadě dobrá spolupráce s místními zakladateli Průmyslového parku.

Tymphany

Varroc Lighting Systems patří mezi světovou špičku ve vývoji, výrobě a distribuci vnějšího osvětlení pro automobilový průmysl, dodávávaného na celosvětové trhy. Celosvětově má 5000 zaměstnanců, z nichž necelá polovina je zaměstnána v České republice, kde působí na třech místech – v Novém Jičíně, v Rychvaldu a v Ostravě. Varroc v současné době v České republice rozšiřuje výrobní kapacity a v následujících letech zde hodlá dále významně investovat.  

Varroc Lighting Systems

Společnost VÚHŽ se přemístila z Prahy do Dobré u Frýdku-Místku v roce 1972. Bylo to zejména díky průmyslové tradici v regionu. Dnes firma profituje z v přítomnosti univerzit a s tím související dostupné kvalifikované pracovní síly a také z dobré dopravní dostupnosti Moravskoslezského kraje. Zaměstnává více než 300 pracovníků. VÚHŽ v posledních letech významně investuje do rozšíření výrobních kapacit.

VÚHŽ

Umístění investice v Moravskoslezském kraji je z dlouhodobého hlediska pro společnost výhodné. V kraji s průmyslovou tradicí je možné nalézt kvalifikovanou pracovní sílu, výhodou je také blízko technické univerzity v Ostravě i celková struktura školství v regionu. V Moravskoslezském kraji oceňujeme i jeho dobrou dopravní dostupnost, ať už se jedná o silniční, železniční nebo i leteckou dopravu.    

Weppler Czech

Vybraná města

Bruntál

rozloha: 29 km2 počet obyvatel: 16 583 Bruntál s více než osmi set letou historií je patrně nejstarším městem v zemích Koruny české. Město plné historických zajímavostí má z hlediska cestovního ruchu také velmi zajímavou polohu – nachází se mezi masivem Hrubého Jeseníku a Slezskou Hartou, jednou z největších přehrad v republice. V současnosti Bruntál prochází rychlým rozvojem v mnoha oblastech a nabízí řadu investičních příležitostí. 

Frýdek- Místek

rozloha: 51,6 km2 počet obyvatel: 58 304 Frýdek- Místek Frýdek- Místek leží na středním toku řeky Ostravice. Původně Frýdek-Místek tvořil moravský Místek a slezský Frýdek. Ke spojení obou měst došlo v roce 1943 a od roku 1955 je používán dnešní název Frýdek-Místek. Město Frýdek-Místek je vyhledáváno nejen pro svou bohatou historii, ale také pro své sportovní zázemí.

Havířov

rozloha: 32 km2 počet obyvatel: 77 449 Havířov Město vzniklo na okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti v podhůří Beskyd. Hlavním důvodem pro založení tohoto města bylo zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí na Ostravsku v období po 2 sv. válce. Jádro města, které je ve stylu socialistického realismu bylo v roce 1992 vyhlášeno chráněnou památkovou zónou.

Karviná

rozloha: 57,5 km2 počet obyvatel: 57 005 Karviná Město Karviná leží přibližně 18 km od Ostravy na severním okraji předhůří Beskyd. Severní část města tvoří hranici s Polskou republikou. Město má bohatou historii předurčenou jeho strategicky výhodnou polohou na obchodní cestě z Uher do Pobaltí, která z něho učinila obchodní, hospodářské a kulturní centrum oblasti. Přestože se jedná o hornické město, nalezneme zde velké množství historických staveb, historické centrum města bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Opava

rozloha: 90,6 km2 počet obyvatel: 58 054 Opava Z historického hlediska je Opava jedním z nejvýznamnějších měst Moravskoslezského kraje. Byla a je považována za metropoli Slezska. Od roku 1850 až do roku 1948, poté opět od roku 1990 je statutárním městem. Město leží v Opavské pahorkatině na řece Opavě. Většina území města Opavy leží ve Slezsku.

Ostrava

rozloha: 214 km2 počet obyvatel: 305 998 Ostrava Původně malá osada vznikla nad řekou Ostrá, která jí dala jméno a dodnes jí dělí na dvě základní části Moravskou a Slezskou Ostravu. V současné době je Ostrava metropolí Moravskoslezského kraje a třetí největší město České republiky a to jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Město má výhodnou strategickou polohu, nachází se 10 kilometrů od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů od hranice se Slovenskem. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina.

Zajímají Vás jakékoli bližší informace?
Neváhejte nás kontaktovat.

Rádi Vám zodpovíme
jakékoli dotazy: