Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je významný světový a největší tuzemský výrobce obalových materiálů a válcovaných polotovarů z hliníku, který zaměstnává více jak 800 lidí z bruntálského regionu. ALINVEST je rostoucí ziskovou firmou, která zákazníkům dodává široké portfolio produktů na bázi hliníku a nabízí inovativní řešení s vysokou užitnou hodnotou při optimálně využitých technologiích.

AL INVEST je dlouhodobě zasídlená společnost v Moravskoslezském kraji, když její historie šahá až do 19. století. Především díky dlouhodobé tradici ve zdejším regionu a jeho průmyslové tradici, díky čemuž se zde nachází značné množství technicky vzdělaných lidí, společnost i nadále rozšiřuje své aktivity v Moravskoslezském kraji.

Společnost si je také plně vědoma toho, že pro trvale udržitelný rozvoj regionu má její existence zásadní význam. Aby firmě zajistili další růst a prosperitu v budoucnu, snaž se AL INVEST investovat do výroby a technologií, podporuje své zaměstnance a nezapomíná přitom ani na společenskou odpovědnost. Podporuje řadu zajímavých projektů a subjektů s přednostní orientací na volnočasové aktivity. Její význam je možno chápat jak celosvětově, tak také v bruntálském regionu, kde patří mezi největší zaměstnavatele. Společnost AL INVEST bere na sebe také část odpovědnosti za tvorbu a ochranu životního prostředí regionu. I tyto faktory dokazují dlouhodobost spojení společnosti s Moravskoslezským krajem.