FOTOGRAFIE

VIDEO

Moravskoslezský kraj pokračuje v úsilí o změnu image regionu a také ve snahách přivést do kraje nové hi-tech obory. Po roce proto opět uspořádal v Praze prezentační akci, určenou více než 120 přítomným představitelům velvyslanectví, zahraničních firem, konzultačních, právních a poradenských společností a také mezinárodních obchodních komor.


Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák ve své prezentaci stručně nastínil dynamický vývoj, kterým kraj prošel od roku 1989. „Ekonomika našeho kraje se zásadně proměnila. V kraji vyrostly nové sektory, automobilový průmysl, biotechnologie, informační a komunikační technologie, elektrotechnika nebo sektor čistých technologií v energetice. Roste počet vědeckých a výzkumných pracovišť a přímo úměrně se zvyšuje i počet zaměstnanců ve vědě a výzkumu, “ řekl hejtman kraje.


„Vládě se podařilo po dlouhých letech stagnace obnovit dynamiku české ekonomiky, která se odráží v rekordním hospodářském růstu a výrazném poklesu nezaměstnanosti. Proto oceňuji načasování konání konference, která má za cíl upozornit na strukturální změny Moravskoslezského kraje a rozvoj nových hi-tech oborů. Právě rozvoj nových hi-tech oborů, získávání nových investic a tvorba nových pracovních míst patří mezi hlavní priority naší vlády,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.


Kromě představení vývojových aktivit firem včetně konkrétních inovovaných produktů došlo i na prezentaci univerzit v kraji a jejich výzkumných aktivit, které jsou zaměřeny na potřeby firem v kraji. „Máme vlastní výzkumné a vývojové kapacity, ale spolupráce s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava i s lékařskou fakultou Ostravské univerzity je pro nás do budoucna nezbytná,“ řekl Jiří Rosický, ředitel společnosti ING Corporation a Invent Medical Group, které se zabývají vývojem, výrobou a servisem ortotických a protetických pomůcek.


Do panelové diskuse na téma zkušeností s realizací firemního výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji významnou měrou přispěl i Todd C. Morgan, senior viceprezident globálního produktového vývoje společnosti Varroc Lighting Systems. „Díky tomu, že se naše globální vývojové centrum excelence nachází v Novém Jičíně, mohou naši inženýři úzce spolupracovat se zákazníky z celého světa. V říjnu 2016 zde navíc otevřeme nové centrum elektroniky, vybavené speciálními elektronickými laboratořemi a testovacím zázemím, čímž reagujeme na prudký nárůst podílu elektroniky v oblasti osvětlení automobilů.“


Akce proběhla 7. září v Gröbově vile za účasti předsedy vlády Bohuslava Sobotky i generálního ředitele agentury CzechInvest Karla Kučery. „Myslím, že jsme přítomné zástupce firem a zahraničních ambasád definitivně přesvědčili o tom, že Moravskoslezský kraj je průmyslově moderní a dynamicky se rozvíjející region plný společností, které zde kromě výroby realizují i své vývojové aktivity a účinně při tom spolupracují s krajskými univerzitami.“ uzavřela ředitelka pořádající krajské Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková.