PROGRAM

VIDEO

MEDIÁLNÍ OHLASY

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. pod patronací Moravskoslezského kraje připravuje druhý ročník konference Invest MORE - Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji. Letošním tématem konference jsou zaměstnanci pro firmy, jejich příprava, motivace a především získávání nových zaměstnanců, včetně absolventů a zahraničních pracovníků. Na konferenci kromě představitelů kraje v čele s hejtmanem Miroslavem Novákem vystoupí představitelé vládních úřadů, krajských středních škol a také firem z kraje. Ty mimo jiné představí své konkrétní zkušenosti s náborem a zaměstnáváním zahraničních pracovníků.

Po celou dobu akce se bude možné ve foyer potkat se zástupci krajských středních technických škol, které jsou připraveny navázat spolupráci v oblasti exkurzí, odborných praxí, stáží a dalších aktivit vedoucích k lepšímu uplatnění studentů jako budoucích zaměstnanců v kraji.

Termín konání je stanoven na 1. června 2016 od 8:30 do 15 hodin v Clarion Congress Hotelu Ostrava.

Akce je určena nejenom pro investory, resp. zaměstnavatele, ale také pro zástupce moravskoslezských průmyslových lokalit, obcí, měst, firem z kraje, personálních agentur i pro širokou veřejnost. Posláním akce je nabídnout Moravskoslezský kraj novým či stávajícím investorům a zdůraznit, že právě tento region je místo příznivé pro investice a podnikání.

Partnery akce jsou společnost CTP Invest, Asental Group, PricewaterhouseCoopers a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.