Biocel Paskov, člen nadnárodní skupiny Lenzing, je jeden z největších výrobců sulfitové buničiny v Evropě. Celulózka Biocel Paskov byla postavena v letech 1979 – 1983 na „zelené louce“ mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Navázala na stoletou historii výroby sulfitové buničiny v nedaleké celulózce ve Vratimově, která byla v roce 1983 uzavřena.

Společnost v Moravskoslezském kraji těží a dosahuje dlouhodobě výborných výsledků především díky kvalifikovaným a motivovaným zaměstnancům, dostupné surovinové základně (dřevo a voda) a vyspělé sofistikované technologii. Nejen tyto aspekty vedly skupinu Lenzing v roce 2010 ke vstupu do společnosti a k rozhodnutí ihned významně investovat do změny technologie, která znamenala přechod z výroby papírenské buničiny na buničinu viskózovou, jež je dále v mateřské společnosti zpracovávána na netkané textilní vlákno. Pro Biocel Paskov byl vstup nového a ekonomicky silného majitele obrovskou příležitostí ke stabilitě a příslibem úspěšné budoucnosti.

Biocel Paskov dlouhodobě staví své podnikatelské úspěchy především na svých zaměstnancích, které v Moravskoslezském kraji nachází. Jejich zkušenost, erudovanost a iniciativa vycházející z vysoké loajality ke společnosti je již po řadu let klíčovým zdrojem její prosperity. To se projevilo jak při realizaci změny výrobní technologie tak i v průběhu integrace společnosti do nových organizačních a procesních struktur mateřské společnosti Lenzing. Flexibilita zaměstnanců umožnila, aby tyto inovační a integrační procesy úspěšně proběhly v relativně krátké době bez negativního vlivu na běžný chod společnosti.

Velmi dobré zkušenosti má také společnost s programem dlouhodobé praxe vybraných studentů Vysoké školy báňské – Technické univerzity či střední průmyslové školy chemické v Ostravě, který studentům umožňuje získat poznatky z praxe již během studia a pro společnost je ověřeným zdrojem nových pracovních sil.