Mezi faktory, které byly klíčové při rozhodování o investování v Moravskoslezském kraji, patří jeho dlouholetá průmyslová tradice a vysoce kvalifikovaná pracovní síla – včetně manuálních profesí. Kromě těchto silných faktorů pro nás hrálo důležitou roli také doporučení jednoho z našich obchodních partnerů, který v kraji působí a s místním podnikatelským prostředím je velmi spokojen. Kombinace těchto faktorů hrála rozhodující roli v našem rozhodnutí investovat v kraji. Přítomnost technické univerzity a velmi vstřícný přístup a spolupráce úřadů jsou pro nás důležité z pohledu plánování strategie našeho budoucího rozvoje.