GASCONTROL je českým výrobcem a dodavatelem technologií a výrobků pro plynárenství, energetiku a strojírenství. Mateřská společnost GASCONTROL byla založena v roce 1992 a sídlí v Havířově. Firma se specializuje kromě výroby, montáže a servisu také na vývoj plynárenských a energetických zařízení a technologií na zpracování odpadů. Do skupiny GASCONTROL patří 26 firem, které zaměstnávají zhruba 1000 lidí.

Dlouhodobou strategií skupiny GASCONTROL je nabízet zákazníkům komplexní řešení a zároveň uvádět do života nové technologie. Ve svých projektech se zaměřuje na zefektivnění výroby a využití energie s ohledem na životní prostředí. Mezi ně patří například výroba elektrické energie systémem nízko-emisních spalovacích turbín s hřídelí v magnetickém poli, dodávky ORC zařízení na principu paroplynových soustrojí nebo výstavba bioplynových stanic, aktuálně řeší i praktické využití pyrolýzy. Pracuje také na vývoji speciálních plastů, které by měly vyšší mechanickou odolnost při vyšších teplotách. GASCONTROL, jako zakladatel skupiny, se zaměřuje na výstavbu plnicích stanic CNG a využití stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě.

GASCONTROL podporuje sportovní aktivity dětí a mládeže, zdravotně postižené děti, charitativní organizace, školy, dětské domovy a sociální zařízení v regionu. Za svůj přístup k životnímu prostředí a regionu, k zaměstnancům i jejich rodinám a k charitě získala v roce 2013 ocenění Odpovědná firma Moravskoslezského kraje.

Za přednosti Moravskoslezského kraje společnost považuje především spolehlivé a zkušené pracovníky, průmyslovou tradici a výhodnou polohu v rámci Evropy.