Společnost MERKO CZ, a.s. působí v kraji jako výrobce betonáren a recyklačních zařízení pro zpracování zbytkového betonu a tepelného hospodářství pro zajištění celoročního provozu betonáren již více než 20 let a svá zařízení dodává do různých zemí Evropy, evropské části Ruska, zemí Blízkého východu a střední Asie. Firma má hlavní centrálu a výrobní základnu v Ostravě-Hrabové, 3 dceřinné společnosti na Slovensku, v Polsku a v Chorvatsku.

Obchodní aktivity se dále rozšiřují i na země Severní Afriky. Rozšiřování oblasti působení, diverzifikace potřeb na jednotlivých trzích a stále se zvyšující požadavky zákazníků nutí výrobce betonáren neustále pracovat na inovacích zařízení a vývoji nových typů. Cílem vývoje je vytvořit zařízení, která předčí současné technické parametry konkurenčních výrobků a budou cenově zajímavá pro velkou skupinu odběratelů.

„Hlavní strategií společnosti MERKO je vytvářet konkrétní technická řešení podle požadavků zákazníka. Zvyšování tržního podílu na českém trhu a získávání nových zakázek v zahraničních destinacích nás nutí neustále zvyšovat kvalitu produkce a vyvíjet nové typy zařízení. Vzdělaní a inovativně smýšlející zaměstnanci jsou pro nás největší devizou, kterou nám Moravskoslezský kraj může nabídnout.“