Společnost MSV Metal Studénka je předním evropským výrobcem, který dodává zápustkové výkovky, výlisky, nárazníky, tažné háky, šroubovky a táhlová ústrojí pro železnici i další průmyslová odvětví včetně automobilového průmyslu, zemědělství, stavebnictví, těžebního průmyslu atd. Dnes je společnost MSV Metal Studénka v oblasti výroby výkovků a součástí železničních vozidel přímým pokračovatelem bývalé Vagonky Studénka, založené v roce 1900. K odkazu a slavné tradici této české továrny se i nadále hrdě hlásí a považuje se za jejího přímého následovatele.

V Moravskoslezském kraji oceňuje především dobrou dopravní infrastrukturu a díky průmyslové tradici a technické vysoké škole i kvalifikované zaměstnance. Výhodou je i navázání na tradici Vagonky ve Studénce, která je dobře dostupná jak silniční tak železniční dopravou. V areálu bývalé Vagonky je navíc dostatek vhodných prostor pro další zvyšování a zkvalitňování výroby společnosti.