INVEST MORE NEWSLETTER 2/2018

První letošní setkání s firmami proběhlo v Bílovci

Městská knihovna v Bílovci hostila letošní první setkání vedení Moravskoslezského kraje a měst Bílovce a Studénky s místními podnikateli. Za vedení Moravskoslezského kraje byl přítomen náměstek hejtmana Jan Krkoška, který představil priority a projekty, které jsou plánované pro letošní rok. Jeho vystoupení doplnili také starostové Bílovce a Studénky, kteří hovořili o aktuálním dění ve městě. Jaké služby mohou firmám nabídnout, představili zástupci partnerských organizací Moravskoslezského kraje, kterými jsou Agentura pro regionální rozvoj, Moravskoslezské inovační centrum a Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Diskuze s podnikateli byla zaměřena na nedostatek pracovních sil, nastavení dotačních titulů a vyšší vzájemnou spolupráci firem s veřejným sektorem. Další setkání je v plánu pro firmy z Třince a okolí a uskuteční se 23. dubna v Hotelu Vitality ve Vendryni. 

Setkání Bílovec

 

Firmy mohou žádat o finance na stáže žáků a studentů

Od 31. 3. 2018 do 30. 4. 2018 mohou firmy opět žádat o dotaci v programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách. V rámci tohoto programu může firma získat až 300 tisíc Kč na jednoho žadatele a čerpat tak například až 5 tisíc Kč měsíčně pro odborného pracovníka a 110 Kč na hodinu jako mzdový náklad na studenta. Uznatelné náklady mohou tvořit maximálně 70 % projektu. Po kampani Řemeslo má respekt a podpoře duálního vzdělávání je program stáží ve firmách dalším projektem Moravskoslezského kraje na podporu zaměstnanosti.

Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Žadatelem může být firma se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje. Podrobnější podmínky naleznete na webu Moravskoslezského kraje.

Zdroj: Moravskoslezský kraj

 

Letiště Leoše Janáčka posiluje spojení s Prahou

Až 15 zpátečních spojů nabídnou od května České Aerolinie cestujícím mezi Ostravou a Prahou. Zlepší se tak spojení obou měst i napojení na další spoje z/do Prahy. Zajímavá je také cena, která bude začínat na 1490 Kč včetně letištních poplatků, tax, daní a zapsaného zavazadla. „Linku mezi Ostravou a Prahou doposud využívali především zahraniční obchodní cestující mířící do/z Ostravy kvůli svému businessu. Nicméně v poslední době ji ve větší míře začali využívat také turisté, kteří postupně objevují krásy a zajímavosti Ostravy a Moravskoslezského regionu. Nově chceme plně využít potenciál linky a nabídnout výhodné letenky nejen transferovým cestujícím, ale také těm lokálním,“ uvedl Ján Tóth, ředitel Českých aerolinií pro obchod. Jeho slova doplnil obchodní ředitel Letiště Ostrava Stanislav Bujnovský: „Jsme velmi rádi, že můžeme společně s ČSA rozšiřovat a zkvalitňovat letecké služby z ostravského letiště. Nabídneme tím více spojení s hlavním městem České republiky nejen pro obchodní cestující, ale také pro cestující, kteří v Praze využijí možnosti návazných letů do celé Evropy. Výsledkem této výborné spolupráce je více letů v atraktivnějších časech, ale hlavně výhodné ceny zpátečních letenek. Na našem letišti mohou navíc cestující využít vstup do nově upraveného Business salonku.“

Agentura pro regionální rozvoj momentálně zpracovává pro Moravskoslezský kraj studii hodnocení dopadů Letiště Leoše Janáčka v Ostravě na regionální rozvoj, jejíž součástí je zjišťování potřeb krajských, ale také mimokrajských firem v oblasti letecké dopravy.

Zdroj: Letiště Leoše Janáčka

 

Ostrava jako vhodné místo pro investice

Ostrava se pravidelně umisťuje vysoko v žebříčcích týkajících se podpory investic a ekonomického potenciálu. V nedávno zveřejněných výsledcích hodnocení atraktivity evropských měst, které pravidelně vydává fDi Intelligence spadající pod Financial Times, se Ostrava umístila na 6. místě v kategorii středně velkých měst. Vítězem v této kategorii se stalo francouzské Bordeaux, jihomoravská metropole Brno obsadilo 10. místo. V kategorii malých měst obsadila 4. místo Plzeň a v kategorii mikro měst (méně než 100 tis. obyvatel) skončily na 8. místě Pardubice.

Příznivý výsledek komentoval primátor Ostravy Tomáš Macura: „Ostrava se do žebříčku nejslibnějších měst a regionů dostala již v předchozích letech, naposledy před dvěma roky obsadila devátou příčku. Letošní posun o tři místa vzhůru svědčí o tom, že naše aktivity vůči zahraničním investorům směřují správným směrem a jejich zájem o město se brzy projeví v dalším nárůstu zahraničních investic."

Pro vyhodnocení fDi European Cities and Regions of the Future 2018/19 porovnáva fDi Intelligence data pomocí specializovaných online nástrojů – benchmarkingu, fDi Markets a dalších zdrojů. Celkem porovnává 489 lokalit, z toho 301 měst, 150 regionů a 38 tzv. místních partnerství (Local Enterprise Partnership) v 5 kategoriích – ekonomický potenciál, pracovní prostředí, nákladová efektivnost, infrastruktura a přívětivost k podnikání.

Mimo mezinárodního srovnání boduje Ostrava také v rámci republikového hodnocení. Zvítězila v soutěži město pro byznys Moravskoslezského kraje, která hodnotí ekonomický potenciál všech obcí s rozšířenou působností v Česku. O vyhodnocení se starají analytici z agentury Datank, kteří porovnávají data za jednotlivá města ve dvou hlavních kategoriích – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Na druhém místě skončil Frýdek-Místek, třetí místo obsadily Odry. 

Samostatnou kategorií, vyhlašovanou agenturou CzechInvest, je Investičně atraktivní region. Tato kategorie hodnotí přístup místních samospráv vůči podnikům a připravenost podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice. Cílem je poukázat na efektivní spolupráci obcí a s podnikatelskou sférou. Nominace bude představena na celostátním vyhlášení výsledků výzkumu Město pro byznys v dubnu 2018.

Město pro byznys

Náměstek primátora Radim Babinec přebírá ocenění Město pro byznys 

Zdroj: fDi Intelligence, Ostrava, Město pro byznys

 

Moravskoslezský kraj se zúčastní konference URBIS SMART CITY FAIR

Moravskoslezský kraj se bude ve dnech 25.4.-26.4. účastnit brněnského veletrhu URBIS SMART CITY FAIR, jehož součástí je také mezinárodní konference URBIS SMART CITY FAIR. Konference představuje městům, obcím a aktivním občanům koncepci chytrého města. Na konferenci vystoupí zástupci více než 50 evropských měst, Evropské unie nebo uznávaný urbanista Ulrik Nielsen. Veletržní část představí unikátní výstavu firem či měst, která návštěvníkům představí nejnovější trendy a řešení, jak uvést koncept smart city do praxe.

Moravskoslezský kraj se rovněž hlásí ke konceptu „chytrých regionů“ a za tímto účelem si nechal vypracovat strategii rozvoje chytrého regionu. Na veletrh bude kraj prezentovat chytrá řešení, která již fungují v praxi a také svou budoucí vizi. Představí se zde rovněž projekt Národního dohledového centra, který byl oceněn v Soutěži o nejlepší chytrá řešení Moravskoslezského kraje. Jedná se o vytvoření aplikace pro vzdálený skupinový monitoring fyziologických funkcí, který byl již využit ve 4 institucích. 

Detailní program i vstupenky jsou k dispozici online.

 

Třetí ročník soutěže Lady Business se blíží

Lady Business Moravskoslezského kraje je soutěž určená pro ženy, které podnikají, začínají podnikat nebo se jiným způsobem podílejí na rozvoji regionu. Primárním cílem je vyzdvihnout jejich podnikatelské úspěchy, pomoci jim s propagací a poukázat na činnosti, kterými přispívají pro lepší budoucnost Moravskoslezského kraje. Nominovat svou favoritku můžete od 3. dubna a vyhlášení výsledků proběhne v říjnu 2018.

Pro letošní ročník jsou připraveny dvě kategorie. První z nich je zaměřena na všechny podnikatelky, které působí jako vlastník/spoluvlastník společnosti nebo jako OSVČ. Hlavním hodnotícím kritériem nejsou ekonomické výsledky, ale především sociální aspekty podnikání, využití moderních technologií, podnikatelský příběh apod. Druhá kategorie je zaměřená na ženy, které založily nebo vedou neziskovou organizaci. Společnými podmínkami pro obě kategorie jsou působnost v Moravskoslezském kraji a činnost po dobu minimálně dvou let.

Vítězky obou kategorií se můžou těšit na finanční odměnu ve výši 100 tisíc Kč a na speciální ceny v oblasti vzdělávání. Bližší informace o soutěži naleznete na webových stránkách www.ladybusiness.cz.

 

Hrušovská rozvojová zóna přijímá investiční záměry

Do 30. dubna 2018 město Ostrava přijímá nabídky na realizaci investičních záměrů v revitalizované rozvojové zóně v Hrušově. Poté vedení města vyhodnotí nabídky z pohledu koncepce, nabídnuté ceny, objemu investic a počtu vytvořených pracovních míst. Pozemek o rozloze téměř 35 hektarů je vhodný pro lehký průmysl a logistiku. Výhodou je dobré napojení na nedalekou dálnici a železnici. Bližší informace a podmínky investičního záměru naleznete zde. Pro větší zviditelnění lokality se Ostrava v březnu zúčastnila mezinárodního veletrhu MIPIM ve francouzském Cannes, kde prezentovala developerské příležitosti ve městě. 

Zdroj: Ostrava