INVEST MORE NEWSLETTER 3/2018

ARR se mění na MSID

Agentura pro regionální rozvoj po 25 letech své existence mění svůj název na Moravskoslezské Investice a Development (MSID). Původním posláním ARR byl rozvoj území severní Moravy a Slezska s využitím financí z EU. ARR byla iniciátorem i zpracovatelem strategických rozvojových plánů s hlavním zaměřením na dopravní infrastrukturu, cestovní ruch a rozvoj obcí a měst. Od samého počátku se ARR věnovala zkvalitňování prostředí pro přilákání zahraničních investic. Spolupracovala také s domácími i zahraničními partnery.

Základní výkonnou triádu, v oblasti Podnikavější a zaměstnanější kraj v rámci Vize 2024 – Nová energie MSK, tvoří v současnosti tři specializované společnosti:

  • Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) – zaměřené na rozvoj podnikání a inovací,
  • Moravskoslezský Pakt zaměstnanosti (MS Pakt) – zaměřený na rozvoj lidských kompetencí,
  • Moravskoslezské Investice a Development (MSID) – zaměřené na rozvoj investičních příležitostí a přípravu rozvojových projektů.

Nový název MSID tak reflektuje aktuální funkční zaměření agentury – identifikaci investičních a rozvojových příležitostí v Moravskoslezském kraji a development rozvojových projektů.

MSID

 

Další setkání s firmami proběhlo v Třinci

Vedení Moravskoslezského kraje se v pondělí 23. 4. 2018 sešlo s podnikateli v Třinci. Za Moravskoslezský kraj byl přítomen hejtman Ivo Vondrák a náměstek hejtmana Jan Krkoška. Ti představili priority a projekty, které jsou plánované pro letošní rok. Za město Třinec vystoupila starostka města Věra Palkovská, která poděkovala vedení kraje za spolupráci a podporu pro získání titulu statutárního města. Jaké činnosti mohou firmám nabídnout, představily partnerské organizace Moravskoslezského kraje, kterými jsou Moravskoslezské Investice a Development, a.s., Moravskoslezské inovační centrum a Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Diskusi otevřela starostka Třince Věra Palkovská s tématem oprav mostů a mostků, kde je nutné spolufinancování Moravskoslezským krajem. Náměstek hejtmana Krkoška sdělil, že problém se týká velkého počtu obcí a že v současnosti probíhá ve spolupráci s ministerstvem nastavování dotačního titulu. Hejtman dodal, že se problémem rovněž aktuálně zabývá vláda. Firmy diskutovaly o možnostech propojení spolupráce se středními školami a využití studentů na stáže, které jsou aktuálně dotačně podpořeny z krajského dotačního programu.

 

Moravskoslezský kraj se letos opět zúčastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

V loňském roce se Moravskoslezský kraj poprvé prezentoval v samostatné expozici na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Návštěvníci tak mohli na stánku shlédnout kromě partnerských organizací kraje také regionální firmy se svými produkty. Mezi spoluvystavovatele patřily firmy jako kopřivnický KOVOK, MSV elektronika ze Studénky nebo krnovská Alubra. Oslovené firmy hodnotily účast na veletrhu pozitivně, ať už z hlediska navázání nových obchodních kontaktů, prezentace svých výrobků nebo získání nových zakázek.

Letošní ročník veletrhu bude zaměřen na odvětví průmyslové automatizace, měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky. Moravskoslezský kraj letos hodlá opět dát příležitost dalším regionálním firmám, které budou mít možnost vystavovat za zvýhodněných podmínek na společném stánku kraje. Mezinárodní strojírenský veletrh patří mezi nejvýznamnější strojírenské veletrhy ve střední Evropě, který každoročně navštíví více než 1500 vystavovatelů
a 80 tisíc návštěvníků.

 

Nová webová stránka napomůže s regenerací brownfieldů

Moravskoslezské Investice a Development spustily webové stránky www.brf-msk.cz, jejichž cílem je informovat o brownfieldech v Moravskoslezském kraji a pomáhat s jejich regenerací. Stránky slouží nejen majitelům brownfieldů a potenciálním zájemcům o investici, ale také veřejnosti, která by chtěla upozornit na nevyužité pozemky a budovy ve svém okolí. Na webových stránkách naleznete také připravovaný Akční plán regenerace brownfieldů v Moravskoslezském kraji, který můžete komentovat a osobně tak přispět k jeho finální úpravě. Součástí stránek je seznam již zmapovaných brownfieldů, které jsou názorně zobrazeny v mapě, se základními informacemi o brownfieldech a s možností návrhu jejich budoucího využití širokou veřejností. Pro investory může být přínosem sekce Regenerované brownfieldy, ať už jako inspirace nebo k propagaci jejich vlastních úspěšných projektů. Jedinečnost projektu spočívá v tom, že každý návštěvník stránek může přidat svůj vlastní brownfield, komentář, revitalizaci a dostat tak do obecného povědomí nejen tyto jednotlivé brownfieldy, ale rovněž přispět k problematice brownfieldů jako takové. V neposlední řadě je zde prostor i pro vkládání projektových záměrů regenerace, které pomohou prostřednictvím MSID správně nastavit dotační politiku v oblasti brownfields. Webové stránky vznikly v rámci projektu LUMAT, financovaného z Operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Sledujte také náš facebook @BrownfieldyMSK, ať víte jako první o nově vložených brownfieldech, regeneracích či připravovaných aktivitách, akcích a novinkách v oblasti brownfields.

BRF MSK

 

Moravskoslezský kraj představil chytrá řešení na brněnském veletru URBIS SMART CITY FAIR

Moravskoslezský kraj představil ve dnech 25.-26.4. 2018 na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR v Brně budoucnost chytrých řešení v kraji. Veletrh byl zaměřen na představení praktických ukázek nejnovějších chytrých řešeních uplatnitelných v konceptu smart city.

Na veletrhu se představilo téměř šedesát vystavovatelů z řad veřejné správy i firem. Návštěvníci si mohli prohlédnout různé technologie týkající se například odpadového hospodářství, elektromobility, chytrých řešení v dopravě či v životním prostředí. Veletržní část byla doprovázena dvoudenní mezinárodní konferencí. Na akci vystoupil například světově uznávaný urbanista Ulrik Nielsen, více než 50 měst z celé Evropy a zástupci Evropské unie.

Na stánek Moravskoslezského kraje v průběhu dvoudenního veletrhu zavítalo na tři sta návštěvníků. Kraj představil celý koncept chytrých řešení, které v současné době realizuje. Zároveň na stánku představil vítěze soutěže o nejlepší chytré řešení MSK 2017, kterým je společnost Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú. Vítězné řešení se zabývá telemedicínou, kdy pomocí jednotlivých zdravotnických přístrojů pacient sám či s dopomocí provádí měření fyziologických funkcí a naměřené hodnoty přenáší datovou sítí do tzv. "portálu pacienta" a zaznamenávají se do pacientovy elektronické lékařské karty. Ošetřující lékař tak na dálku může sledovat fyziologické funkce pacienta a konzultovat jeho zdravotní stav a systém tak šetří čas a peníze. Různá měření zdravotnickými přístroji si mohli vyzkoušet „na vlastní kůži“ všichni návštěvníci krajského stánku.

URBIS

 

Invest MORE aneb databáze investičních příležitostí

MSID představuje a nabízí Moravskoslezský kraj jako vhodné místo pro investice a podnikání jak zahraničním, tak i tuzemským investorům. Pro tyto účely slouží databáze investičních příležitostí, která je neustále aktualizována a doplňována o nové lokality. Kromě základních informací o kraji je zde především nabídka průmyslových zón, rozvojových ploch, kanceláří, developerských projektů a brownfieldů. Celkem je zde více než 300 lokalit vhodných pro podnikání. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.invest-msr.com.

Invest More