INVEST MORE NEWSLETTER 4/2018

Moravskoslezský kraj získal nejlepší možné mezinárodní hodnocení

Moravskoslezskému kraji se daří snižovat dluhy, přitom investuje a zhodnocuje svůj majetek. Vyplývá to ze závěrečného účtu a účetní závěrky za loňský rok, které na svém jednání ve čtvrtek 14. června 2018 schválili krajští zastupitelé. Zdravé hospodaření vedení kraje potvrdila ve svém hodnocení i ratingová agentura Moody‘s Investors Service EMEA Limited. Kraji udělila nejvyšší možný mezinárodní rating – A2 s pozitivním výhledem.

„Je to dobrá zpráva pro občany i potenciální investory. Renomovaná nezávislá agentura tímto ratingem světu říká, že Moravskoslezský kraj je velmi solidní, důvěryhodný partner, který plní svoje závazky a kterému je možné bez obav poskytnout finanční dotace a úvěry,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj v loňském roce reálně hospodařil s 21,4 mld. korun, přičemž na konci roku skončil v přebytku téměř 4 mld. korun. Zároveň se podařilo snížit dluh o 100 mil. korun. Hlavní důvody shrnul náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania: „Skončili jsme v přebytku. Je to díky tomu, že se české ekonomice daří a kraj inkasoval více peněz na daních. Také jsme měli nižší výdaje, což souvisí zejména s pomalejším náběhem financování projektů z programového období Evropské unie 2014+ a posunem realizace těchto projektů do dalších let.“ Většina těchto prostředků byla vložena do letošního rozpočtu s využitím pro konkrétní projekty, část peněz směřovala také do nových projektů, na platy řidičů autobusů nebo do fondu Jessica, který slouží k poskytování zvýhodněných úvěrů.

Zdroj: MSK

 

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program na podporu podnikání

Vedení Moravskoslezského kraje se v pondělí 23. 4. 2018 sešlo s podnikateli v Třinci. Za Moravskoslezský kraj byl přítomen hejtman Ivo Vondrák a náměstek hejtmana Jan Krkoška. Ti představili priority a projekty, které jsou plánované pro letošní rok. Za město Třinec vystoupila starostka města Věra Palkovská, která poděkovala vedení kraje za spolupráci a podporu pro získání titulu statutárního města. Jaké činnosti mohou firmám nabídnout, představily partnerské organizace Moravskoslezského kraje, kterými jsou Moravskoslezské Investice a Development, a.s., Moravskoslezské inovační centrum a Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Diskusi otevřela starostka Třince Věra Palkovská s tématem oprav mostů a mostků, kde je nutné spolufinancování Moravskoslezským krajem. Náměstek hejtmana Krkoška sdělil, že problém se týká velkého počtu obcí a že v současnosti probíhá ve spolupráci s ministerstvem nastavování dotačního titulu. Hejtman dodal, že se problémem rovněž aktuálně zabývá vláda. Firmy diskutovaly o možnostech propojení spolupráce se středními školami a využití studentů na stáže, které jsou aktuálně dotačně podpořeny z krajského dotačního programu.

 

Podnikatelé mají možnot čerpat finance na regeneraci brownfieldů

Dalším dotačním programem pro malé a střední podnikatele, tentokrát se zaměřením na regeneraci brownfieldů a modernizaci nemovitostí, je třetí výzva programu Nemovitosti. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 22. 5. 2019. Na jeden projekt může žadatel získat až 30 mil. korun a maximální míra podpory činí 45 % v případě malého podniku a 35 % u středního podniku. Další informace k tomuto dotačnímu titulu naleznete zde. Za účelem podpory regenerace brownfieldů v MSK spravuje MSID webové stránky Brownfieldy v Moravsoslezském kraji, kde naleznete základní informace o této problematice.

 

Čtvrtý ročník konference Invest MORE se blíží

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskou společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s. připravují 4.0 ročník konference Invest MORE - Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji s podtitulem „Digitalizace, automatizace a co lidé?“

Konference se koná 17. 9. 2018 v Trojhalí Karolina a bude zaměřena na problematiku lidského kapitálu v návaznosti na předpokládané budoucí změny na pracovním trhu způsobené nástupem nových trendů v oblasti digitalizace a zrychleným tempem automatizace výrobního procesu. Těšit se můžete na zajímavé řečníky jako např. na ekonoma Pavla Kysilku, ředitelku pro inovace Deloitte ČR Sentu Čermákovou, generálního ředitele Tieto Czech Petra Lukasíka a další. Záštitu poskytli hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor města Ostravy Tomáš Macura. Partnery akce jsou společnost ManpowerGroup s.r.o. a LMC s.r.o.

Detailní program a přihlášku naleznete zde.

Invest MORE

 

Setkání s podnikateli hostila Orlová a Karlova Studánka

V úterý 19. 6. 2018 se regionální firmy opět setkaly s vedením Moravskoslezského kraje. Setkání se tentokráte konalo v Orlové a kromě tamních firem byli přítomni rovněž zástupci firem z Horní Suché a vedení z obou zmíněných obcí. Moravskoslezský kraj na setkání reprezentoval hejtman Ivo Vondrák a náměstek hejtmana Jan Krkoška. Služby, jež mohou firmám nabídnout, představily partnerské organizace Moravskoslezského kraje, kterými jsou Moravskoslezské Investice a Development, Moravskoslezské inovační centrum a Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Diskuze byla zaměřena na témata nedostatku pracovních sil, zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob, nastavení dotačních titulů, věda a výzkum v podnikání nebo řešení odlivu obyvatel z regionu.

Po Orlové měli možnost setkat se s vrcholnými představiteli kraje také v lázeňské Karlově Studánce. Zde vystoupil náměstek hejtmana Jan Krkoška s krajskými plány na podporu podnikání a cestovního ruchu v oblasti Jeseníků a blízkého okolí. V diskuzi s přítomnými podnikateli zastupujícími místní turistickou infrastrukturu se řešila zejména podpora turistiky, posílení dopravního spojení a problém s parkováním.

Setkání Karl. Studánka 

Zastupitelé Ostravy začnou jednat se zájemci o zónu v Hrušově 

Ostravští zastupitelé rozhodli o prodeji pozemků v městské části Hrušov za účelem vybudování průmyslové zóny. Zájmové území, které po povodních v roce 1997 bylo nevyužité a tvořilo sociální brownfield, má rozlohu 35 hektarů a nejnižší nabídková cena za ně byla městem stanovena na bezmála 200 mil korun bez DPH. Město Ostrava obdrželo na výzvu o prodeji pozemků celkem 4 nabídky. Jako první zahájí jednání se spol. Contera Management. Další na řadě jsou developeři CTP Invest, P3 Parks a Panattoni Czech Republic Development. Pokud půjde vše podle plánu, již za 5 let by zde mohli najít práci první zaměstnanci a po dokončení by zde mělo pracovat více než 700 lidí. Jak říká primátor Tomáš Macura: „Schválený záměr prodeje představuje zahájení dialogu s vítězným investorem. Pokud se přes prázdniny dohodneme na všech bodech ujednání budoucí kupní smlouvy, na zářijovém zastupitelstvu můžeme s vítězným uchazečem uzavřít smlouvu. Definitivně bychom pak mohli uzavřít první dlouhou etapu scelování pozemků a nekončících diskuzí o možnosti sanace této lokality.“

Uchazeči o lokalitu museli předložit záměr využití území, stručný popis technického provedení odvodnění pozemků, specifikaci objektů plánované výstavby, způsob využití objektů i časový harmonogram přípravy a realizace plánu. Dále byla městem stanovena podmínka vytvoření minimálně 20 pracovních míst na jeden hektar. Společnost Contera zde chystá postavit haly pro lehký průmysl a skladování, objekty pro vědeckotechnologické účely a tzv. flexispace objekty, které kombinují skladovací prostory s administrativou nebo obchodní částí. Celkem by zde mělo být proinvestováno 1,6–1,9 mld. korun.

PZ Hrušov

Vizualizace budoucí průmyslové zóny v Hrušově

Zdroj: Ostrava