INVEST MORE NEWSLETTER 8/2018

Ohlédnutí za rokem 2018

Rok 2018 byl pro naši společnost rokem změn. Po 25 letech své existence Agentura pro regionální rozvoj změnila svůj název na Moravskoslezské Investice a Development (MSID). Nový název reflektuje aktuální funkční zaměření společnosti – identifikaci investičních a rozvojových příležitostí v Moravskoslezském kraji a development rozvojových projektů.

Také v letošním roce jsme pokračovali v podpoře investičních příležitostí v Moravskoslezském kraji. Za rok 2018 se na nás obrátilo 30 zájemců o investici s požadavkem nalezení vhodné lokality pro svou činnost a poskytnutí základních informací o Moravskoslezském kraji. Celkem jsme nabídli téměř 150 lokalit napříč krajem, ať už se jednalo o průmyslové zóny, rozvojové plochy, kanceláře nebo brownfieldy. Rovněž jsme v letošním roce pokračovali ve spolupráci a agenturou Czech Invest a navazování spolupráce se smíšenými obchodními komorami, ambasádami, organizacemi obchodního zastoupení zahraničních společností v ČR a stali jsme se členem Sdružení pro zahraniční investice – AFI. Díky takto navázaným partnerstvím má naše společnost možnost prezentovat podobu investičního prostředí a příležitostí v Moravskoslezském kraji potenciálním zahraničním investorům, kterým je dále připravena na základě jejich požadavků nabídnout např. na míru vybranou lokalitu pro jejich podnikání. Pro tyto účely slouží investiční webový portál www.invest-msr.com, kde jsou k dispozici podrobné informace o nabídce průmyslových zón, rozvojových ploch, brownfieldů, developerských projektů a kancelářských prostor napříč celým Moravskoslezským krajem.

V rámci aftercare jednání ve firmách jsme navštívili řadu společností, abychom představili krajské a národní nástroje a možnosti na podporu podnikání. Ať už se jednalo o programy podporující rozvoj vzdělávání, kampaň Moravskoslezského kraje Řemeslo má respekt nebo dotační programy určené na regeneraci brownfieldů. Zpracovali jsme několik analýz mapující investiční prostředí v Moravskoslezském kraji, jednalo se například o hodnocení dopadů Letiště Leoše Janáčka v Ostravě na regionální rozvoj, studii brownfieldů na Osoblažsku a další.

S cílem zlepšení komunikace mezi vedením Moravskoslezského kraje a regionálními podniky jsme letos pokračovali v pořádání tzv. setkání s podnikateli napříč celým krajem. Cílem této akce je nejen prezentovat vizi kraje a strategické projekty, ale také vyslechnout si podněty a náměty firem k rozvoji a podpoře podnikatelského prostředí. Za tímto účelem jsme pořádali nebo se zúčastnili celé řady významných událostí. Jednotlivé akce probíhají pravidelně nebo se jedná o jednorázové semináře či schůzky, které se zabývají aktuální problematikou. Záběr pořádaných akcí byl bohatý a určený pro široké spektrum hostů. Za zmínku stojí tradiční události jako Konference pro starosty měst a obcí, již 4. ročník soutěže Lady Business nebo Brownfield trip. Veliký ohlas vzbudila konference Invest More, letos cílená na digitalizaci a automatizaci. Z mezinárodních veletrhů jsme se letos opět zúčastnili spolu s vybranými regionálními inovačními podniky Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, veletrhu chytrých řešení pro města a obce URBIS SMART CITY FAIR a mnichovského veletrhu investičních příležitostí EXPO REAL, kde jsme prezentovali Moravskoslezský kraj jako dobré místo pro život a podnikání. Seznam všech našich aktivit a plánovaných událostí naleznete na našich webových stránkách nebo na našem profilu na facebooku.

Mapa investičních příležitostí v Moravskoslezském kraji

Mapa inv

 

 

Děkujeme vám za spolupráci v roce 2018 a přejeme mnoho úspěchů v novém roce 

PF2019