INVEST MORE NEWSLETTER 1/2018

Výrobce stínící techniky vítězem soutěže podnikatel roku Moravskoslezského kraje

Společnost EY každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepšího podnikatele v Česku. V rámci Moravskoslezského kraje byli vítězi titulu EY Podnikatel roku 2017 vyhlášeni Bohumír Blachut a Erich Stavař ze společnosti ISOTRA. Oceněná firma patří mezi přední výrobce stínicí techniky v České republice i ve světě. Jméno celkového vítěze EY Podnikatel roku 2017 České republiky bude spolu s dalšími kategoriemi oznámeno 27. února 2018 na slavnostním vyhlášení v Praze. Pravděpodobnost, že celostátní prvenství zamíří do Moravskoslezského kraje, je vysoká. MSK má totiž spolu s Prahou nejvíce kandidátů na celkové vítězství. Vítězem předešlého ročníku byl v MSK Jan Hasík ze spol. HSF System.

EY Podnikatel roku MSK

Erich Stavař s hejtmanem MSK Ivem Vondrákem

Zdroj: EY Podnikatel roku

 

Letišti Leoše Janáčka se loni dařilo

Více než 324 tisíc cestujících odbavilo v loňském roce ostravské letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Meziroční nárůst tak činil 26 % přepravených osob, na kterém se nejvíce podílely pravidelné linky a sezónní spoje do letních destinací. Nejvíce vytíženou linkou bylo spojení s Londýnem. Mezi další žádané cíle cestujících patřil Burgas, Milán, Praha nebo Heraklion. Z letiště se tak můžete dostat do více než 20 destinací, přesto však zaostává za svou konkurencí. Chybí zde především širší nabídka pravidelných spojů.

Kromě osobní přepravy zaznamenalo ostravské letiště také nárůst v nákladní dopravě, a to o téměř 30 % ve srovnání s rokem 2016. Celkem tak bylo loni přepraveno 5 362 tun nákladu. Vedení kraje vidí budoucnost letiště v nákladní dopravě. Pro to má dobré předpoklady, jako jediné v ČR je totiž napojeno na železnici a spolu s kvalitním silničním spojením vytváří vhodné podmínky pro investory v sousední průmyslové zóně. Zde ostravští radní odsouhlasili prodej pozemků firmě DB Schenker, která zde hodlá postavit multimodální logistické centrum. Realizace celého záměru by měla skončit v roce 2023.

Zlepšené výsledky se projevily také v hospodaření letiště, kterému se díky změnám v organizaci práce a zvýšenému počtu leteckých výkonů podařilo snížit meziroční ztrátu z 88 mil. Kč na cca 15 mil. Kč. 

Zdroj: Letiště Leoše Janáčka, Město Ostrava

 

Řemeslo má respekt

Moravskoslezský kraj spouští kampaň pod názvem „Řemeslo má respekt“, která má za cíl motivovat žáky ke studiu řemeslných oborů. Regionální firmy se dlouhodobě potýkají s problémem nedostatku kvalitních řemeslníků. Jedním z nástrojů, který má změnit uvažování dětí, ale i rodičů, jsou stipendia pro studenty. Ročně si mohou učni vybraných škol přijít až na 16 tisíc korun.

Současnou situaci ve školství komentuje hejtman kraje Ivo Vondrák: „Vnímám to jako bolest dnešní ambiciózní doby. Je trendem hlásit na gymnázia nebo obory s maturitou také žáky, kteří prostě nejsou studijními typy. Děti se tak ve škole trápí a po jejím absolvování složitě hledají kvalitní uplatnění. Přitom by stačilo si s nohama na zemi vybrat řemeslo, které bude žáka bavit, ve kterém bude vynikat a které ho jednou velmi dobře uživí.“ Více informací naleznete na oficiálních stránkách kampaně Řemeslo má respekt.

Tím ale podpora učňovského vzdělání nekončí. Moravskoslezský kraj podepsal spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Svazem průmyslu a dopravy memorandum o podpoře duálního vzdělávání. V nadcházejícím školním roce bude ve vybraných středních školách v kraji spuštěn pilotní ročník projektu. Pokud se osvědčí, měl by se rozšířit do dalších krajů v Česku. Podstatou projektu je, aby zaměstnavatelé a školy spolu zajišťovali vzdělávání a ověřování všech technických kompetencí, a to buď u zaměstnavatele za účasti školy, nebo ve škole za účasti zaměstnavatele.

Řemeslo má respekt

Zdroj: Moravskoslezský kraj

 

Dotační možnosti na regeneraci brownfieldů pro obce

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje v první polovině roku otevřít druhou výzvu programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů pro obce Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Cílem tohoto programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových i zemědělských areálů, příprava průmyslových ploch a objektů pro podnikání do velikosti 10 ha. Maximální příspěvek na jeden projekt může dosáhnout až 85 % způsobilých výdajů a nesmí překročit 50 mil. Kč. Pro loňský rok bylo pro obce alokováno 100 mil. Kč na jejich projekty, v letošním roce se počítá s navýšením této částky.

Nepodnikatelskému využití brownfieldů se bude věnovat připravovaný program Ministerstva pro místní rozvoj, který by měl být spuštěn koncem tohoto roku. Pro lepší orientaci v aktuálních a plánovaných výzvách určených na regeneraci brownfieldů chystá ARR v březnu vydat brožuru, kde budou podrobně popsány dotační možnosti pro obce Moravskoslezského kraje.

 Zdroj: MPO

 

Chytrá řešení pro občany kraje

Rezervační systém pro úřady, aplikace pro monitorování fyziologických funkcí či wifi zastávky. To jsou názvy jen některých projektů, které v roce 2018 pomohou ušetřit čas a peníze obyvatelům Moravskoslezského kraje. Výsledky práce firem na projektech a jejich konkrétní výstupy a možnosti využití byly představeny na slavnostním galavečeru v pondělí 22. ledna 2018.

Celkem se do soutěže přihlásilo 27 zájemců, kteří požadovali více než 10 milionů Kč pro své projekty. Odborná porota vybrala 7 vítězů, kteří získali finanční podporu a po celý letošní rok musí poskytovat svá „chytrá řešení“ pro občany MSK zcela zdarma. Jak říká náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka: „Nechceme mít koncepce chytrého regionu vypracované jen na papíře. V zavádění chytrých technologií do praxe chceme být v republice lídrem a chceme udávat tempo ostatním krajům. Vždyť v minulém roce jsme v národní soutěži získali titul Chytrý region. Podpora špičkových inovativních nápadů je proto samozřejmostí a pomáhá náš kraj posunout dál.“

Mezi vítězné projekty patří:

·         zřízení WiFi zastávek společností Netspot,

·         vybudování veřejné rychlonabíjecí stanice pro elektromobily v Karviné firmou CDS CARS,

·         systém odpadního hospodářství Zero Waste City od společnosti ENERGO SOLUTIONS,

·         metropolitní síť chytrých senzorů pro monitoring životního prostředí v MSK od firmy ha-vel internet,

·         aplikace pro vzdálený skupinový monitoring fyziologických funkcí vytvořená Ústav vývoje a klinických aplikací,

·         on-line rezervační systém pro veřejnou správu od společnosti GARVIS Solutions,

·         vybudování a analýza dobíjecích míst v MSK firmou ELEKTRO-PROJEKCE. 

Bližší informace ke všem oceněným a jejich medailonky můžete zhlédnout zde.