INVEST MORE NEWSLETTER 6/2017

Firmám v Moravskoslezském kraji se daří

Firmám v Moravskoslezském kraji se letos daří. Příznivou ekonomickou situaci a zlepšené výsledky pocítila řada místních firem. Například kopřivnická Tatra dodala v červenci jednačtyřicet zbrusu nových vozů Tatra-815 ministerstvu obrany ČR. Nové tatrovky tak nahradí již dosluhující vozy Praga V3S, které armáda využívala více než 50 let. Kopřivnická automobilka, která se řadí mezi nejstarší na světě, zásobuje českou armádu svými speciály v podstatě od svého vzniku. Nynější zakázka navazuje na velkou dodávku vozidel Tatra v letech 2008-2009, kdy bylo dodáno bezmála 600 vozů v osmi modifikacích a na lednovou dodávku 26 vozů T-810. Celkem plánuje armáda ČR letos odebrat 112 nákladních automobilů Tatra v různých provedeních. Jsou to přitom pouhé čtyři roky, kdy Tatra řešila existenční otázky. S příchodem nových majitelů došlo k restrukturalizaci společnosti a postupnému navyšování výroby. V současnosti zaměstnává TATRA TRUCKS, jak zní oficiální název firmy, více než 2000 zaměstnanců, z toho zhruba 800 v dceřiné spol. TATRA METALURGIE. Kromě standardizovaných modelových řad se tatrovka zaměřuje také na výrobu speciálních nákladních vozidel na míru podle požadavků zákazníka. Společnost v loňském roce vyrobila 1323 automobilů a generovala zisk v hodnotě takřka 500 mil. Kč.

Tradiční výrobce klobouků TONAK se letos dostal z předloňské ztráty do zisku 5,25 milionů. Jak uvádí předsedkyně představenstva Lenka Urbánková Jarešová „Tonak v roce 2016 výrazně vylepšil finanční stránku a lze říci, že firma úspěšně započala své ozdravení. Toto mělo za následek pozitivní dopad na peněžní tok celé firmy, stejně tak jako výrazné snížení peněžních pohledávek a závazků.“ Závod v Novém Jičíně se specializuje na výrobu plstěných klobouků a polotovarů, krom toho firma ještě vyrábí pletené pokrývky hlavy v jihočeských Strakonicích. Většina produkce putuje na zahraniční trhy, pouze zhruba 11 % zůstává na domácím trhu.

Další firma, která neustále rozšiřuje své aktivity, je Varroc Lighting Systems z Šenova u Nového Jičína. Na počátku roku 2017 spustila, po několikaměsíčním testování, provoz svého nového vývojového centra elektroniky. Že hraje vlastní výzkum a vývoj ve firmě důležitou roli svědčí i fakt, že letos uvedou na trh přední LED světlomety s technologií Matrix, tj. adaptivní dálkové světlo bez pohyblivých mechanických součástek. „Brzy také začneme vyrábět LED světlomety s technologií Pixel, která nabízí adaptivní světlo v celém spektru tlumené a dálkové funkce. Zařadíme se tak mezi několik málo společností na světě, které dokázaly dovést vývoj laserového světla do sériové výroby,“ informuje Todd C. Morgan, viceprezident společnosti Varroc Lighting Systems. Mimo výzkumné aktivity směřují investice také do rozšiřování výrobních kapacit. Týká se to zejména závodu v Rychvaldě, kde je v plánu výstavba nové haly.

Již dlouhodobě se daří Třineckým železárnám. V loňském roce hospodařily se ziskem 1,44 mld. korun. I když došlo ve srovnání s předešlým rokem k poklesu, předseda dozorčí rady Tomáš Chrenek hodnotí hospodářský výsledek pozitivně, „Znamená to určitý pokles oproti předchozím obdobím. Na celkovém poklesu hospodářského výsledku se kromě konjunkturních faktorů podílelo i navýšení osobních nákladů v důsledku výplaty mimořádných odměn zaměstnancům Třineckých železáren. Výsledek hospodaření je však vyšší, než jsme vzhledem k velmi složité situaci v evropském ocelářském průmyslu očekávali.

  

Tatra

Zdroj: TONAK, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, TATRA TRUCKS, Ministerstvo obrany České republiky, Varroc Lighting Systems

  

Moravskoslezský kraj obdrží dotace na podporu školství

Do Moravskoslezského kraje poputuje do konce příštího roku více než 140 mil. korun na podporu technického školství. Rozhodlo o tom Ministerstvo pro místní rozvoj, které vypisovalo žádosti o dotace podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu. Kraji se tak podařilo uspět ve všech šesti žádostech, které do Prahy poslal. Podpora bude zaměřena na zatraktivnění technických oborů, ale také na zlepšení zázemí pro praktickou výuku. Více než 20 středních škol se tak může těšit na modernizaci učeben, nové dílny nebo bezbariérový přístup. Peníze na projekty poputují především z evropských a státních zdrojů, které pokryjí celých 90 %, zbytek doplatí Moravskoslezský kraj.  Jak říká Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana MSK pro oblast školství „Předložené projekty a jejich úspěšnost dokládají, že se Moravskoslezský kraj dlouhodobě snaží zlepšit zázemí pro praktickou výuku a podporuje rozvoj technického školství. Prostřednictvím zřízení moderních laboratoří a odborných učeben a díky nově pořízenému vybavení dojde k zatraktivnění přírodovědných a technických oborů.“

Zdroj: Moravskoslezský kraj

 

Vedení kraje se snaží zastavit odliv lidí z regionu

Moravskoslezský kraj spustí pilotní projekt Zaměstnanecká mobilita, který má zabránit úbytku počtu obyvatel a podpořit dojížďku do zaměstnání. Týká se to především měst, která jsou touto problematikou postižena nejvíce. V pátek 21. července tak náměstek hejtmana kraje pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka spolu s primátory Karviné a Havířova Tomášem Hanzelem a Janou Feberovou a starostou Orlové Tomášem Kučou podepsali Memorandum o spolupráci. Hlavní cíl projektu je jasný, podpořit mobilitu obyvatel v regionech s nejvyšší nezaměstnaností. Nástrojem, jak toho dosáhnout, bude cestování do práce mimo bydliště zadarmo. Moravskoslezský kraj zaplatí 300 ročních karet ODIS, které rozdělí mezi tři výše zmíněná města, kde budou mít zájemci o tuto službu možnost se do projektu zapojit. Celkové náklady projektu dosáhnou zhruba 1,5 milionu korun. „Spojujeme nyní síly s Karvinou, Havířovem a Orlovou a začínáme dělat konkrétní kroky pro to, aby zejména mladí, vzdělaní lidé neodcházeli za prací jinam, ale našli uplatnění a dobré podmínky k životu v Moravskoslezském kraji. Atraktivní zaměstnání lidem musejí nabídnout hlavně podnikatelé, města a obce pak všechno kolem - kvalitní dopravu, dostupné bydlení, školy, školky, služby,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Unucka. Projekt se nebude týkat pouze zvýhodněného cestování, ale díky zapojení společnosti RESIDOMO také snížení nájemného, které se zaměří zejména na nové zaměstnance zapojených firem a čerstvé absolventy škol.

 Zaměstnanecká mobilita

Náměstek hejtmana Jakub Unucka se starostou Orlové Tomášem Kučou a primátory

Janou Feberovou a Tomášem Hanzelem při podpisu Memoranda o spolupráci

Zdroj: Moravskoslezský kraj

 

Společnost Blanco Professional postaví ve Frýdku-Místku novou halu

Německá společnost Blanco Professional rozšiřuje své výrobní aktivity v chlebovické průmyslové zóně ve Frýdku-Místku. Nový výrobní závod o ploše 5700 m2 tak zdvojnásobí dosavadní výrobní kapacity firmy ve městě. Firma v chlebovické zóně působí již od roku 2004 a patřila mezi nejmenší továrny v rámci skupiny. Dlouho nebylo jasné, zda chlebovický závod naplní vize dalšího rozvoje. V posledních letech zde došlo k optimalizaci výrobního procesu a navýšení výroby, což dalo zelenou další etapě. Právě i několik let trvající silné vytížení závodu ve Frýdku-Místku je jedním z důvodů výstavby nové haly. Vedení firmy si pochvaluje pomoc města při přípravě výstavby a slibuje další investice do modernizace stávajícího výrobního zařízení a šetrnější využívání energií. Nadšení z vytvořených nových pracovních míst sdílí také primátor Frýdku Místku Michal Pobucký, který při položení základního kamene řekl „Já všem přeji, aby se dílo bez problémů podařilo a aby se další rozvoj, investice a hospodářské výsledky projevily i na platech zdejších zaměstnanců, kteří svou prací přispěli k rozhodnutí, že se významná část výroby Blanca postupně přesouvá k nám.“

Zdroj: Moravskoslezský krajStatutární město Ostrava

 

Vládní program Restart pomůže rozvoji Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj spolu s kraji Ústeckým a Karlovarským obdrží do roku 2030 až 42 mld. korun na restrukturalizaci. Peníze budou uvolňovány postupně, jen pro letošní rok je pro zmiňované kraje připraveno 6 mld. korun. Co se nepodaří vyčerpat v letošním roce, bude převedeno do dalších let. Zdroje financování tvoří jednotlivá ministerstva, snahou bude rovněž v maximální možné míře využít také peníze z evropských fondů. Krátce po schválení programu již byla vyhlášena první výzva, která bude řešit problematiku opětovného využití brownfieldů. Připravilo ji Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou Czech Invest.

Peníze budou směřovat do sedmi kategorií, jak popisuje hejtman kraje Ivo Vondrák „Proměna hospodářské struktury v rámci RESTARTU by měla být komplexní a měla by zahrnovat sedm tematických oblastí: podnikání a inovace, investice, výzkum a vývoj, lidské zdroje, životní prostředí, sociální stabilizaci a infrastrukturu a veřejnou správu. V současné době probíhají diskuse o všech těchto tématech, kdy si ujasňujeme priority v jednotlivých oblastech.“ Hejtman se při příležitosti přijetí programu setkal s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou, se kterou řešili mimo podmínek Restartu také další dotační programy. Na řadu tak přišla dostavba významných dopravních úseků dálnic a silnic I. tříd, program nízkoúročených půjček Jessica nebo oprava mostů v obcích Moravskoslezského kraje.  

Zdroj: Moravskoslezský kraj, RE:START