Základní geografická data

Počet obyvatel
Moravskoslezský kraj je s počtem 1 212 213 obyvatel třetím nejlidnatějším krajem České republiky. Se svými 300 obcemi však patří k regionům s nejmenším počtem sídel, čemuž odpovídá i hustota osídlení 223 obyvatel na km2.

 

HDP kraje
Hrubý domácí produkt Moravskoslezského kraje dosahuje 411 950 mil. Kč a řadí se tak na 4. místo mezi kraji v rámci ČR. Průmyslová výroba již není zaměřená výhradně do sfér těžkého průmyslu. Kraj se dnes orientuje jak na špičkové technologie a hi-tech produkty, tak i na tradiční řemeslné obory. Zdejší firmy se výrazně prosazují v oblasti informačních technologií, elektronice, elektrotechnice a automobilovém průmyslu.

 

Rozloha
Moravskoslezský kraj tvoří 300 obcí, z toho je 42 měst. Svou rozlohou 5 427 km2 zaujímá 6,9 % území celé České republiky a řadí se tak na 6. místo mezi všemi kraji. Více než polovinu území kraje zaujímá zemědělská půda, na dalších více než 35 % se rozprostírají lesní pozemky. Vedle přírodního bohatství se v kraji vyskytují bohaté zásoby nerostných surovin.