Kopřivnická automobilka, známá pod značkou TATRA, se řadí mezi nejstarší automobilky světa a svou více než 116letou nepřetržitou činností značným způsobem ovlivnila automobilový průmysl nejen v České republice, ale i zahraničí. Od března 2013 je společnost TATRA TRUCKS ve vlastnictví českých akcionářů a prochází rozvojem pod vedením generálního ředitele Ing. Martina Bednarze s cílem zefektivnit výrobu a prodej.

Automobilka TATRA tak v současné době úspěšně obnovuje bývalou slávu a rozvíjí své podnikatelské aktivity v Moravskoslezském kraji. Díky průmyslové tradici a dlouhodobému zaměření regionu na automobilový průmysl nachází TATRA řadu kvalitních kvalifikovaných zaměstnanců. Výjimkou nejsou ani rodiny, které po generace spojily své životy s touto automobilkou. Stejně tak je TATRA neodmyslitelně spjata s městem Kopřivnice v Moravskoslezském kraji, kde nachází vhodné podmínky pro svůj další rozvoj.