Společnost Tieto si pro umístění své třetí největší pobočky vybrala Ostravu, kde zaměstnává více než 2 000 lidí. Před rozhodnutím o umístění byla provedena podrobná analýza, ze které Moravskoslezský kraj vyšel jako region s obrovským potenciálem, a to zejména díky vysoce kvalifikované, schopné, pracovité a loajální pracovní síle. Při výběru Ostravy jsme vzali v potaz demografické, ekonomické, technologické a logistické faktory. Dalšími klíčovými oblastmi, které ovlivnily naše rozhodnutí, byl trh práce, struktura vysokého školství v kraji a systém investičních pobídek.

Petr Lukasík, generální ředitel