Společnost VÚHŽ se přemístila z Prahy do Dobré u Frýdku-Místku v roce 1972. Bylo to zejména díky průmyslové tradici v regionu. Dnes firma profituje z v přítomnosti univerzit a s tím související dostupné kvalifikované pracovní síly a také z dobré dopravní dostupnosti Moravskoslezského kraje. Zaměstnává více než 300 pracovníků. VÚHŽ v posledních letech významně investuje do rozšíření výrobních kapacit.

Společnost je zaměřena především exportním směrem na oblast hutní výroby (odstředivé lití, válcování speciálních profilů) a výrobu měřící, regulační a automatizační techniky. Má vlastní nástrojárnu, která se orientuje na výrobu vysoce přesných dílů. Součástí nabídky společnosti jsou také služby (PVD, PACVD a CVD povlakování, výzkum a vývoj nových materiálů a technologií, akreditované zkušebnictví, poradenství a expertízy).

Akciová společnost VÚHŽ je dnes čistě výrobně-obchodní organizací. Vznikla 1. května 1992 kupónovou privatizací ze státního podniku Výzkumný ústav hutnictví železa, původně založeného 1. dubna 1948 tehdejším generálním ředitelstvím Československé hutě pod názvem Ocelářský výzkumný ústav se sídlem v Praze.