Get More 2015 Prague

Get More 2015 Prague

The 1st annual Get More conference (later renamed Invest MORE) was held jointly in Ostrava and Prague. The Prague part of the event focused on the topic PRESENTATION OF INVESTMENT POTENTIAL IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION. 

30. 9. 2015 , 14:00 - 17:45
Praha, Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů

Program

14:00 - 15:00

PREZENCE, WELCOME DRINK A NETWORKING

15:00 - 16:20

1. ČÁST

ÚVODNÍ SLOVO - B. Sobotka, předseda Vlády ČR, T. Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, M. Tlapa, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. V. Dlouhý, Hospodářská komora ČR

INVESTIČNÍ POTENCIÁL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - M. Novák, hejtman MSK

MOŽNOSTI OSTRAVY JAKO KRAJSKÉ METROPOLE - T. Macura, primátor města Ostravy

INVESTIČNÍ POTENCIÁL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE POHLEDEM CTP - J.Kaizr, obchodní ředitel CTP Invest, spol. s r.o.

DOSTUPNÉ PRACOVNÍ SÍLY, KVALITNÍ A VZDĚLANÉ - J.Rafaj, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy ArcelorMittal Ostrava a.s., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České Republiky

16:20 - 16:40

přestávka

16:40 - 17:40

DISKUZE: ZKUŠENOSTI FIREM S PŮSOBENÍM V MSK – A.Caine, Asental Group, E.Chilaud,Mölnlycke HC Klinipro s.r.o., I. Kaňák, Plzeňský Prazd., a.s., P.Kulík,Brose CZ spol. s r.o.,P.Lukasík,Tieto Czech s.r.o., J.Seegers,Huisman Konst., s.r.o., P. Vaněk,Hyundai

SHRNUTÍ PANELOVÉ DISKUZE

17:40 - 17:45

SLOVO ZÁVĚREM - M. Novák, hejtman MSK

od 17:45

RECEPCE, KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ VEČER, B2B JEDNÁNÍ

Get More 2015 Praha

Get More 2015 Praha

Get More 2015 Praha

Get More 2015 Praha

Get More 2015 Praha

Get More 2015 Praha