MPO připravilo program COVID - nájemné

21. 5. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo nový dotační program „COVID – Nájemné“, který již projednala vláda a nyní ho ještě musí schválit Evropská komise. Po schválení programu vypíše MPO výzvu s detailními informacemi a upřesněním, jakou formou bude možné o dotaci žádat. Jedná se o další z řady programů s názvem COVID zaměřených na podporu podnikatelů a živnostníků, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost platit nájemné. Pro bližší informace o programu se obraťte na zaměstnance Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) - viz kontakty zde.

Vytvořením programu se MPO inspirovalo v sousedním Slovensku. Program se má týkat nájemného za druhé čtvrtletí. Do června totiž situaci řeší mimořádné opatření vlády, které říká, že zpoždění platby nájmu za nebytový prostor kvůli koronaviru není důvodem k výpovědi. „Program COVID - Nájemné je jedním z nejnáročnějších návrhů, kde odhadujeme, že si příspěvek státu na nájemném za tři měsíce vyžádá 4 až 5 miliard korun. Platit má, že pokud se pronajímatel a nájemce dohodnou, stát je připraven přidat 50 %,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podstatou programu je participace: pronajímatel sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát doplatí zbylou část. 

Zelenou dostal také program COVID III, který byl již notifikován Evropskou komisí a schválila ho vláda. Spuštění v tuto chvíli záleží na finálním dojednání podmínek spolupráce ČMZRB se soukromými bankami. Právě se soukromými bankami budou podnikatelé komunikovat a předkládat jim žádosti o úvěr. Záruky na úvěry bude těmto finančním institucím vystavovat ČMZRB. A protože soukromé banky znají finanční historii svých klientů, mělo by to znamenat méně administrativy a urychlení vyřizování žádostí.

Programy COVID jsou součástí palety nástrojů pro nastartování ekonomiky jako je mj. kompenzační bonus pro OSVČ, Antivirus, ošetřovné nebo podpora technologických řešení a inovací například z Technologie – COVID 19, Czech Rise Up, kde se chystá další výzva aj. Do poloviny května dosáhlo na podporu téměř 1500 živnostníků a malých a středních podniků a celkový objem zvýhodněného financování přesáhl 10 mld. Kč.