+420 770 125 764 Vyhledávání Zvětšit text CZ

Protikrizový balíček má ulevit podnikatelům

28. 5. 2020

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh daňových změn, které mají za cíl pomoci podnikatelům a firmám překlenout nepříznivé ekonomické dopady koronavirové pandemie.

Návrh mimořádného zákona má pomoci odvětvím, která patří mezi nejpostiženější v současné koronavirové krizi. V oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a sportovní akce a vstupného na sportoviště se snižuje DPH na 10 %. Návrh také počítá s poklesem silniční daně o 25 % u nákladních aut nad 3,5 tuny. Zemědělcům zkracuje lhůtu pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty a pro všechny fyzické a právnické osoby zavádí zpětné uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů. Díky tomu bude možné zpětně uplatnit daňové ztráty za rok 2020 v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018 a získat tak přeplatek od Finanční správy. Rozšiřuje se také oprávnění obcí osvobozovat od daně z nemovitostí v důsledku mimořádných událostí. 

Vláda schválila také návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Pokud návrh tzv. programu Antivirus C Parlament schválí, bude možné zaměstnavatelům s méně než 50 zaměstnanci prominout placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Pro přiznání této úlevy bude muset zaměstnavatel splnit několik podmínek. Tou hlavní je, že zaměstnavatel výrazně nesnížil během koronavirové krize zaměstnanost a zároveň nesnížil objem mezd poskytovaných svým zaměstnancům, a to ne o více než 10 procent oproti stavu v březnu 2020.