Lokality

Lokality

V Moravskoslezském kraji najdete celou řadu lokalit, které čekají na vaši investici. Jsme kraj výzev, které čekají, až jim vdechnete život. Níže si můžete prohlédnout naši DATABÁZI LOKALIT, která zahrnuje opuštěné brownfieldy, připravené lokality v průmyslových zónách nebo kanceláře nejvyššího standardu a možná zde naleznete výzvu, která čeká právě na vás. Vyberte si tu nejvhodnější lokalitu pro vaši investici, ozvěte se a my Vám pomůžeme se zorientovat v začátcích vašeho podnikání.

Pro každou lokalitu je ke stažení karta lokality v pdf, která obsahuje základní informace o lokalitě a stručný popis. Jednotlivé lokality jsou doplněny taky fotografiemi. 

Nabídka jednotlivých lokalit má čistě informativní charakter. Vzhledem k tomu, že nejsme vlastníky daných ploch, nemůžeme zajistit trvalou aktuálnost nabídkyPokud vás některá zaujala, obraťte se na mail burian@msid.cz a my Vám sdělíme dostupnost a bližší informace.

Název lokality Obec Plocha Typ nemovitosti Ke stažení
Plocha v centru

Plocha se nachází v centru města. Sítě jsou dostupné. Vhodné pro bytovou výstavbu v kombinaci s občanskou vybaveností.

Odry 100 m2 Volné plochy
Plocha vedle Kauflandu

Plocha se nachází v blízkosti centra města, s výbornou dopravní dostupností. Na sousedních parcelách se nachází obchodní středisko, domov pro seniory a nedaleká průmyslová zóna. 

Český Těšín 13 000 m2 Volné plochy
Plocha Z11

Rozvojová plocha v majetku města, v územním plánu připravena pro lehký průmysl.

Studénka 13 000 m2 Volné plochy
Pohraniční
Jedná se o kanceláře ve 2., 3. a 4 NP nově zrekonstruované budovy. K dispozici je výtah, parkování a ostraha. K pronájmu jsou k dispozici následující prostory: 2. NP - 117,8 a 32,3 m2, 3. NP - 90,5 a 24,2 m2, 4. NP - 30,4 m2, 53,7 m2, 86,8 m2, 75,8 m2.
Ostrava 512 m2 Kanceláře
Pozemek parc. č.115_1

Jedná se o lokalitu v blízkosti centrální části města, určenou k rozšíření občanské vybavenosti. Lokalita zahrnuje kromě pozemku parc. č. 115/1 ještě i pozemek 115/7 a 115/3 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov a tři řady garáží, které by se v případě zájmu odstranili. Lokalita je v těsné blízkosti Domu zdraví, kde působí všeobecní i specializovaní lékaři a kosmetické služby. Z opačné strany lokalita sousedí s nákupním střediskem Lidl. Lokalita leží přímo u silnice II. třídy č. II/370.

Rýmařov 3 300 m2 Volné plochy
Pozemek Staříč

Pozemek se nachází u dálnice D56 na spojnici mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Dle ÚP je plocha určena pro výrobu a skladování. Vydáno závazné stanovisko EIA pro skladové haly 40 070 m2 plochy.

Pro tuto plochu je zpracována zastavovací studie s vizualizacemi na možné využití tohoto území a propagační video. 

Studie - 

Video - 

Staříč 78 000 m2 Volné plochy
Prodejna
Menší objekt bývalé prodejny přímo v centru obce. Patří obci, nutná investice do zateplení, výměna střechy, odizolování. Možné využití na menší prodejnu (pekárnu) + nahoře byt. Obec uvažuje i o prodeji, kdyby se objevil seriózní zájemce a měl by zde vzniknout obchod.
Velké Hoštice 200 m2 Brownfieldy
Průmyslová zóna František
Dle původního návrhu projektu regenerace průmyslového brownfieldu byla v průběhu let 2005 - 2011 vybudována celá infrastruktura zóny s potřebnými sítěmi a komunikacemi. Rekonstruovány byly některé stávající využitelné budovy, zejména administrativní budova, která přijala novou funkci podnikatelského inkubátoru. Postavena byla nová lehká průmyslová hala. Nastal rovněž pokrok v rozšiřování páteřního rozvodu teplovodu rozvádějícího odpadní teplo z kogeneračních jednotek vyrábějících spalováním důlního plynu (metan) ele. energii, kdy odpadní teplo se stává vedlejším produktem tohoto procesu. Odpadní teplo je využíváno k vytápění již sedmi objektů a další se budou postupně připojovat. Tento způsob vytápění je o 40 % levnější než vytápění teplem získaným spalováním zemního plynu. Výhodou je výborná dopravní dostupnost, možnost napojení na páteřní sítě infrastruktury, funkční železniční vlečka s napojením na síť ČD.
Horní Suchá 9 500 m2 Volné plochy
Průmyslová zóna Rýmařov
Průmyslová zóna v Rýmařově byla zkolaudována v roce 2001. Náklady na její vybudování dosáhly kolem šestnácti milionů korun, přičemž 75 procent tvořila dotace ze státního rozpočtu. V současnosti sídlí v průmyslové zóně investoři z oblasti dřevařského průmyslu a výroby polystyrénu.
Rýmařov 25 000 m2 Volné plochy
Průmyslový areál Martinov
Průmyslový areál Martinov se nachází na severním okraji města Ostravy s výbornou dopravní dostupností z dálnice D 1 pro veškeré dopravní prostředky. Areál má vlastní komunikační systém s venkovním osvětlením a s velkou možností parkovacích ploch pro kamiony i osobní vozidla a dalších odstavných a skladovacích zastřešených i volných ploch. Areál je napojen na městskou tramvajovou i autobusovou dopravu a kompletní infrastrukturu včetně pošty. Celý areál je oplocen a vjezd je zabezpečen vrátnicí s trvalou obsluhou. Areál má vlastní dešťový a splaškový kanalizační systém napojený na městskou čističku, rozvody vody, energií (elektro i plyn) s dostatečně zabezpečenou kapacitou pro jeho rozvoj. Rovněž je areál napojen samostatnou železniční vlečkou umožňující přímé napojení na rozhodující objekty.
Ostrava 20 000 m2 Volné plochy

Volné plochy

70+ volných ploch v databázi

Brownfieldy

60+ brownfieldů v databázi 

Kanceláře

30+ kancelářských budov v databázi