Lokality

Lokality

V Moravskoslezském kraji najdete celou řadu lokalit, které čekají na vaši investici. Jsme kraj výzev, které čekají, až jim vdechnete život. Níže si můžete prohlédnout naši DATABÁZI LOKALIT, která zahrnuje opuštěné brownfieldy, připravené lokality v průmyslových zónách nebo kanceláře nejvyššího standardu a možná zde naleznete výzvu, která čeká právě na vás. Vyberte si tu nejvhodnější lokalitu pro vaši investici, ozvěte se a my Vám pomůžeme se zorientovat v začátcích vašeho podnikání.

Pro každou lokalitu je ke stažení karta lokality v pdf, která obsahuje základní informace o lokalitě a stručný popis. Jednotlivé lokality jsou doplněny taky fotografiemi. 

Název lokality Obec Plocha Typ nemovitosti Ke stažení
Průmyslový park

Jedná se o plochy aktuálně řešené pro rozšíření průmyslového parku, v horní části je lokalita lemovaná komunikací R48, příjezdová trasa je v současnosti vedena po komunikaci na ulici Suvorovova a po ulici Propojovací. Všechny pozemky jsou dle platného územního plánu součástí plochy VL – výroba a lehký průmysl. K pozemkům nejsou přivedeny inženýrské sítě, a je potřeba vytvořit i dopravní napojení. V současnosti probíhá projektová příprava.

Nový Jičín 120 000 m2 Volné plochy
Průmyslový park Karviná (bývalá Kovona)
Průmyslový areál na místě bývalé Kovony Karviná, sestávající z několika rozsáhlých výrobních hal a administrativních budov, včetně železniční vlečky. Nabízí prostory k pronájmu malým a středním podnikatelům. Společnost BAMKI zajišťuje v areálu i logistické centrum. Lokalita i nemovitosti procházejí částečnou rekonstrukcí.
Karviná 2 700 m2 Volné plochy
Průmyslový park Kopřivnice
V květnu roku 2003 byl Průmyslový park Kopřivnice vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu akreditovanou průmyslovou zónou. Dnes patří k největším a nejlépe vybaveným průmyslovým zónám v Moravskoslezském kraji. Jeho celková rozloha činí takřka 80 ha. Stoprocentním vlastníkem parku je město Kopřivnice.
Kopřivnice 115 500 m2 Volné plochy
RD Třemešná 82
Cihlová dvoupatrová budova s novější přístavbou (2.patro), vybitá okna, částečně zabedněno. Na prodej i s okolním pozemkem.
Třemešná 300 m2 Brownfieldy
Rehabilitační centrum
Budova bývalého rehabilitačního centra, umístěna u vjezdu do areálu nemocnice. Zavřeno od roku 2017, budova je ve velmi špatném stavu, doporučuje se demolice a následná výstavba. Mohla by zde stát lékárna, která v areálu nemocnice chybí. Budova není vytápěna.
Bílovec 200 m2 Brownfieldy
Rekreační středisko České srdce
Pěkná dřevěná budova chaty (kdysi sloužila pro ubytování) propojená se zděnou budovou (kdysi restaurace), obojí v zanedbaném stavu. Na pozemku se nachází také garáž/kůlna.
Morávka 4 400 m2 Brownfieldy
Rekultivovaná plocha po demolici obecního domu

Jedná se o plochu, která vznikla demolicí „Obecního domu“ v r. 2013. Po realizaci záměru je využití území omezeno podmínkami dotačního programu a dobou udržitelnosti projektu 5 let od jeho finančního ukončení (2014).

Studénka 2 500 m2 Volné plochy
Riegrova vila
Jedná se o kulturní památku z roku 1820, která v minulosti sloužila k bydlení továrníka Riegra. Poté byla využívána zemědělci jako sklady a obchod. V současné době nemá využití a chátrá. Obec by objekt nejraději zbourala, nemají využití (malé prostory) ani peníze na renovaci, památkáři zakázali demolici. Spadané stropy, proto je objekt nepřístupný zevnitř. Okolní pozemky patří státu.
Horní Benešov 400 m2 Brownfieldy
Rozestavěný hotel
Nedostavěný 4 podlažní horský hotel. Objekt je ve stavu zastřešené hrubé stavby, bez vnitřního vybavení. Nikdy nebyl využíván.
Komorní Lhotka 5 200 m2 Brownfieldy
Rozšíření PZ Odry

Vybudování průmyslové zóny je plánováno na pozemku parc. č. 1520/56 v k.ú. Odry v těsné blízkosti stávající průmyslové zóny. Pozemek v současné době není zasíťován, ani není zpracována projektová dokumentace inženýrských sítí. V případě zájmu se počítá s přípravou projektové dokumentace na zasíťování pozemků. Lokalita je bez ekologické zátěže. K pozemku přivedena komunikace, návrh územního plánu však přístup řeší přes pozemek jiného vlastníka. Pozemkem je veden přivaděč vodovodu místní části Pohoř. Dopravní dostupnost: - železnice - do: 1 km, trať Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou - silnice I. třídy - I/47: do 1 km, II. třídy - II/441: do 1 km, II. třídy - II/442: do 5 km - letiště – do 30 km - dálnice D1, exit: 321 – do 10 km - vzdálenost měst: Ostrava do 45 km, Opava do 40 km, Olomouc do 60 km

Odry 20 000 m2 Volné plochy

Volné plochy

70+ volných ploch v databázi

Brownfieldy

60+ brownfieldů v databázi 

Kanceláře

30+ kancelářských budov v databázi