Lokality

Lokality

V Moravskoslezském kraji najdete celou řadu lokalit, které čekají na vaši investici. Jsme kraj výzev, které čekají, až jim vdechnete život. Níže si můžete prohlédnout naši DATABÁZI LOKALIT, která zahrnuje opuštěné brownfieldy, připravené lokality v průmyslových zónách nebo kanceláře nejvyššího standardu a možná zde naleznete výzvu, která čeká právě na vás. Vyberte si tu nejvhodnější lokalitu pro vaši investici, ozvěte se a my Vám pomůžeme se zorientovat v začátcích vašeho podnikání.

Pro každou lokalitu je ke stažení karta lokality v pdf, která obsahuje základní informace o lokalitě a stručný popis. Jednotlivé lokality jsou doplněny taky fotografiemi. 

Název lokality Obec Plocha Typ nemovitosti Ke stažení
Rozvojová plocha Bílovec

Plocha se nachází za hřbitovem a fotbalovým hřištěm na Ostravské ulici. Vhodná pro výstavbu nových objektů podnikatelského zaměření realizovatelných na tzv. „zelené louce“. Charakteristika budoucího využití zóny dle územního plánu je montážní výroba, skladování, služby či komplexy služeb s parkovišti apod., které generují nová pracovní místa.

Bílovec 48 000 m2 Volné plochy
Rozvojová plocha obce Oldřišov

Rozvojová plocha určená pro podnikání nerušivého charakteru. Nachází se na okraji obce u příjezdové komunikace do obce ze směru od Opavy. Dobrá dopravní dostupnost plochy. Lokalitu je nutné zasíťovat.  

Oldřišov 10 000 m2 Volné plochy
Rozvojová plocha obce Pustá Polom

Pozemky do současnosti využívány jako orná půda. Nachází se na severovýchodním okraji obce. Dle Územního plánu je tato plocha rozdělená na plochu pro výrobu a skladování (VD) o rozloze cca 3ha a plochu smíšenou obytnou (SO) o rozloze cca 3,5h. Plocha SO je však omezená podmínkou respektování koridoru pro technickou infrastrukturu.

Pustá Polom 65 000 m2 Volné plochy
Rozvojová plocha Vítkov

Jedná se o pozemky ve vlastnictví města Vítkova navazující na stávající průmyslovou zónu. Je zde potřeba provést výstavbu nezbytné technické infrastruktury - výstavbu inženýrských sítí a obslužné komunikace. Dle územního plánu je řešená lokalita zřazena do zóny VL - plochy pro výrobu a skladování - lehký průmysl.

Vítkov 30 000 m2 Volné plochy
Rozvojová plocha za střelnicí

Plocha se nachází v Orlové - Porubě. Je situována podél ul.Těšínská (silnice II/470). V blízkosti se nachází drůbežárna firmy IMMIKO CZECH s.r.o., jižně budovy bývalého Dolu Václav a ve východním okraji areál střelnice.

Orlová 45 000 m2 Volné plochy
Rychta
Objekt sloužil jako závodní kuchyně, jídelna a ubytovna pro brigádníky u státního statku Bruntál. Dvou patrová budova v poměrně dobrém stavu, velmi pěkná lokalita. V současnosti bez využití, zabedněno, chátrá.
Valšov 400 m2 Brownfieldy
Rychvald

Území o rozloze cca 9 ha se nachází na ulici Orlovská v Rychvaldu v blízkosti hlavní komunikace. Území je vymezeno v územním plánu pro lehký průmysl (výroba, sklady, služby). Mezi hlavní výhody lokality patří dobrá dopravní dostupnost, možnost napojení na železniční vlečku, necelých 15 minut od dálnice D1, v dosahu zastávka MHD, rovinatý pozemek, veškeré inženýrské sítě při okraji pozemku.

Rychvald 90 000 m2 Volné plochy
Skipová věž František
Budova skipu F4 se nachází v areálu bývalého černouhelného dolu František. Tento areál obec zregenerovala na moderní průmyslovou zónu. Skipová věž je jednou z původních staveb a nemůže být zdemolována kvůli okolní zástavbě. Proto je nutné najít její nové využití (sklady, kanceláře,..).
Horní Suchá 500 m2 Brownfieldy
Slévárna

Lokalita bývalé slévárny šedé litiny o rozloze 5 ha se nachází téměř v centru města. Proběhla zde demolice všech budov, v blízkosti hlavního nádraží, možnost napojení vlečky. Plocha je vyčištěna. Ve vlastnictví města, které chce vybudovat PZ pro místní menší podnikatele.

Krnov 50 000 m2 Volné plochy
Slezan - sklad ČD
Jendá se o objekt bývalého skladu bavlny vedle nádraží ČD ve Frýdku-Místku včetně manipulačních a přístupových ploch. Objekt je rozdělen do 7 skladovacích boxů. V jednotlivých boxech není zajištěno vytápění. Ze 7 skladovacích boxů jsou volné k pronajmutí 3 boxy.
Frýdek-Místek 3 800 m2 Brownfieldy

Volné plochy

70+ volných ploch v databázi

Brownfieldy

60+ brownfieldů v databázi 

Kanceláře

30+ kancelářských budov v databázi