Lokality

Lokality

V Moravskoslezském kraji najdete celou řadu lokalit, které čekají na vaši investici. Jsme kraj výzev, které čekají, až jim vdechnete život. Níže si můžete prohlédnout naši DATABÁZI LOKALIT, která zahrnuje opuštěné brownfieldy, připravené lokality v průmyslových zónách nebo kanceláře nejvyššího standardu a možná zde naleznete výzvu, která čeká právě na vás. Vyberte si tu nejvhodnější lokalitu pro vaši investici, ozvěte se a my Vám pomůžeme se zorientovat v začátcích vašeho podnikání.

Pro každou lokalitu je ke stažení karta lokality v pdf, která obsahuje základní informace o lokalitě a stručný popis. Jednotlivé lokality jsou doplněny taky fotografiemi. 

Název lokality Obec Plocha Typ nemovitosti Ke stažení
Areál Bezručova

Plocha po bývalé továrně Tonak, a.s. Původní objekt zdemolován, plocha slouží jako "zásobní" pro budoucí rozvoj města. Využíváno jako neoficiální parkoviště. Lukrativní lokalita se nachází v centru města, s možností napojení na inženýrské sítě, v dostupné vzdálenosti veškerá občanská vybavenost.

Nový Jičín 11 300 m2 Volné plochy
Areál bývalého dětského tábora

Areál bývalého dětského tábora u řeky Olše byl bez využití minimálně 20 let. Na pozemku se nacházely 3 velké, zdevastované budovy, které již byly zdemolovány. Volná plocha je připravena k novému využití. 
 

Bystřice 12 300 m2 Brownfieldy
Areál Dřevoplast
Areál s ucelenými budovami pro lehkou výrobu a montáž, sklady, administrativní objekt, komunikace a zelené plochy. Skladové prostory prošly částečnou rekonstrukcí, jsou dočasně pronajímány.
Šenov u Nového Jičína 16 200 m2 Brownfieldy
Areál Dukelských kasáren
Areál bývalých Dukelských kasáren byl do roku 2005 využíván Armádou ČR. Po převodu do vlastnictví Statutárního města Opava byla část areálu prodána a zbytek chátrá. Areál je rozdělen na 5 částí. V zóně A by mělo vzniknout rezidenční bydlení – město by rádo spolupracovalo s případným zájemcem. Zóna B a C bude na prodej. V zónách D a E sídlí soukromé firmy.
Opava 118 000 m2 Brownfieldy
Areál JUTA
Areál bývalého závodu společnosti JUTA a.s. se nachází v Kunově, v městské části města Bruntál, dle katastru nemovitostí však spadá pod Nové Heřminovy, jedná se o územní anomálii. Kdysi se zde vyráběly příze, tkaniny, pytle, vázací motouzy a lana z přírodních materiálů, a to převážně z juty a lnu. Po ukončení provozu podniku v Kunově zůstal areál dřívějšího závodu opuštěn a bez souvislého využití. Součástí objektu je vodní náhon a pozemky s obytnými budovami, které byly dříve užívány dělníky továrny. V bezprostřední blízkosti se nachází autobusová zastávka a vlaková stanice.
Nové Heřminovy 50 000 m2 Brownfieldy
Areál Lahos
Areál po bývalé chemické společnosti na zpracování dehtu DEZA - většina staveb a technologií byla odstraněna a území vyčištěno. Zbývající budovy jsou plně obsazeny firmami v pronájmu (drobné podnikání – logistika, skladování, řemeslná výroba), zaměstnávají 250 lidí. V areálu je potvrzena kontaminace - v území probíhá pravidelný monitoring podzemních vod hrazený provozovatelem vodního zdroje Nová Ves - Ostravskými vodárnami a kanalizacemi a.s.
Ostrava 217 900 m2 Brownfieldy
Areál Marburg
Areál sloužil v minulosti jako sklad leteckých součástek. Nachází se na jihovýchodním okraji města Bruntálu u komunikace ve směru z Bruntálu na Olomouc. Hlavní budovy jsou napojeny přípojkami na inženýrské sítě. Areál se skládá ze zděných budov a nezastavěné plochy. Areál Marburg nabízí 4 ha pozemků a 1,1 ha výrobní a kancelářské plochy pro široké možnosti využití: • uceleného obchodního komplexu s využitím ploch pro obchodní, administrativní či sportovně-relaxační činnost, • výrobně-skladovacího areálu se zaměřením na lehkou průmyslovou výrobu, • logistického centra pro skladování a distribuci zboží či materiálu.
Bruntál 51 400 m2 Brownfieldy
Areál Skleníky - Residential

Jedná se o území vymezené dle územního plánu jako smíšené obytné městské. Území se nachází v katastru Prostřední Suchá, v bezprostřední blízkosti centra Statutárního města Havířov. Lokalita je dopravně napojena na ulici Dělnická a u Skleníků.

Havířov 130 000 m2 Volné plochy
Areál Skleníky Industrial

Území o velikosti cca 15 ha se nachází v katastrálním území Prostřední Suchá, v bezprostřední blízkosti centra Statutárního města Havířov. Rozvojové území je na jihovýchodní straně vymezeno obchodním centrem Globus, na jihozápadní straně soukromými pozemky s rodinnými domy a zahrady a na severní straně lesem. Toto území je vymezena pro komerční využití. Lokalita je dopravně napojena na ulici Dělnická a u Skleníků.

Havířov 150 000 m2 Volné plochy
Areál zámku Doubrava
Dochovaná barokní stavba zámku pochází z 2. poloviny 18. století. V těsné blízkosti náměstí. Zámek je jednopatrový, zděný omítaný objekt na obdélném půdorysu s valbovou střechou krytou plechem. Hlavní i zahradní průčelí je sedmiosé s obdélnými, kastlovými okny. Zámek je z jedné čtvrtiny podsklepen. V přízemí v předsíni a chodbě pruské klenby a placky na pasech, z chodby vede dřevěné schodiště do patra. Schodišťový prostor je zaklenut segmentovou klenbou. K zámku je na západní straně krčkem připojen nízký, zděný objekt tzv. drábovny. Nad krčkem, v němž jsou toalety, je patrný zbytek opěrného pilíře. Na prostorném dvoře se nachází malá zemědělská usedlost s několika zajímavými budovami ze stejného období vzniku zámku, např. sýpka s původní výdřevou, vhodná k přestavbě na restaurační prostor či bar. Na obec převedeno od OKD 2015-2016. V zachovalém stavu. Obec nabízí k pronájmu/prodeji. Ideální využití pro kanceláře/firma.
Doubrava 33 200 m2 Brownfieldy

Volné plochy

70+ volných ploch v databázi

Brownfieldy

60+ brownfieldů v databázi 

Kanceláře

30+ kancelářských budov v databázi