+420 770 125 764 Vyhledávání Zvětšit text EN

Může být oblast Business Services tahounem změn ve struktuře české ekonomiky?

6. 11. 2020

Sektor podnikových služeb má potenciál stát se jedním z motorů české ekonomiky. Podle asociace ABSL, která sdružuje firmy z oblasti sdílených podnikových služeb, bude v tomto odvětví do roku 2025 pracovat na 180 tisíc zaměstnanců. Pro srovnání podle sdružení AutoSAP pracovalo v automobilovém průmyslu v loňském roce 133 tisíc zaměstnanců. Obor podnikových služeb může oproti jiným odvětvím fungovat zcela v digitálním prostředí a přinášet inovace do všech oblastí podnikání. V době pandemie koronaviru tak byly tyto podniky zasaženy méně než jiná odvětví.

Stále silnější roli hrají podnikové služby také v ekonomice Ostravy, jakožto 3. nejvýznamnějšího centra po Praze a Brně. V současnosti je zde v tomto odvětví zaměstnáno více než 11 tisíc zaměstnanců a toto číslo neustále roste. Mezi největší zaměstnavatele patří firmy jako TietoEVRY, Okin BPS, Verizon, Siemens, AutoCont CZ nebo ABB. Rostoucí význam potvrzují také slova ředitele ABSL Jonathana Appletona, „Zdejší centra budou hrát větší roli i v hlavním podnikání mateřských firem, budou fungovat jako znalostní centra, poskytovat přidanou hodnotu, podílet se na digitalizaci a dalších transformačních procesech.“ Podporou podnikových služeb v Moravskoslezském kraji se zabývá spol. MSID, a.s., která propaguje potenciál Ostravy v ČR i v zahraničí. Prvním úspěchem je asistence při zasídlení spol. Devoteam, která v průběhu roku 2020 otevřela 20 pracovních míst a plánuje v příštím roce narůst až na 100 zaměstnanců.

Do oboru podnikových služeb se vedle tradičních finančních, personálních či marketingových služeb řadí také sofistikovanější služby jako je např. vývoj a podpora IT řešení, zavádění robotické automatizace nebo datová analytika. Podnikové služby tak vytváří potenciál proměnit Česko z tradiční výrobní ekonomiky s levnou pracovní silou na zemi moderních a inovativních služeb s vysokou přidanou hodnotou, která poskytuje příležitosti vysokoškolsky vzdělanému obyvatelstvu.

Rostoucím významem podnikových služeb se zabývá studie spol. ABSL, která bude detailně prezentována na online konferenci ve dnech 10. až 12. listopadu 2020.

Spol. MSID vytvořila v rámci propagace Ostravy jako vhodné destinace pro podnikové služby propagační materiály mapující místní předpoklady úspěchu - k nahlednutí zde: