+420 770 125 764 Vyhledávání Zvětšit text EN

Nový Jičín - Bohuslava Martinů

10. 1. 0001

REZIDENČNÍ PROJEKT NOVÝ JIČÍN – BOHUSLAVA MARTINŮ

_______________________________________________________________

Plocha k dispozici: 4,8 ha

Typ nabídky: prodej

Stav: k okamžitému využití

Inženýrské sítě: možnost napojení v přilehlé komunikaci

Hlavní využití: rezidenční bydlení

Letiště Leoše Janáčka: 20 km

Železnice: 2 km

Dálnice: D48 (3 km), D1 (13 km)

 

Popis lokality:

Lokalita představuje vhodné území pro rozvoj bytové zástavby, která svou velikostí a charakterem respektuje měřítko okolní zástavby a platný územní plán města (viz př. č. 1) Záměrem města je najít developera a případně lokalitu odprodat se závazkem výstavby bytů dle zpracované zastavovací studie z roku 2016 (viz příloha č. 4).

Lokalita se nachází na okraji zástavby, přesto s výbornou dostupností do centra města a ke všem službám občanské vybavenosti, v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí. Celková plocha řešeného území je 4,8 ha. Celá plocha je 100 % ve vlastnictví města.

V současné době je nezastavěná a nacházejí se zde v některých částech vzrostlé stromy. Aktuálně je plocha využívána jako diskgolfové hřiště, rekreační plocha, výjimečně pronajímána pro umístění cirkusu atp.

Město má pro danou lokalitu zpracovanou zastavovací studii, která zde stanovuje zástavbu bytových domů s maximálním počtem 6 nadzemních podlaží a 1 podzemního podlaží, 6.NP je možné použít pouze formou ustupujících podlaží. Výstavba je dle zastavovací studie plánována po jednotlivých etapách. Možnost napojení inženýrských sítí je v přilehlé komunikaci (viz příloha č. 3). Požadavky na výstavbu, zejm. dopravní napojení jsou dále zpracovány v dokumentu Regulační prvky (viz příloha č. 2).

 

Doprava:

 

Řešená lokalita je přístupná z ulice B. Martinů a je zde velmi dobrá dopravní dostupnost:

Dálnice D48 – vzdálenost cca 3 km, dojezdová vzdálenost do 5 minut

Poblíž lokality jsou rovněž umístěny autobusové zastávky, vč. MHD:

-- zastávka Nový Jičín, Bohuslava Martinů, zem. stavby – cca 300 metrů

-- zastávka Nový Jičín, Bohuslava Martinů, Kaufland – cca 300 metrů

-- zastávka Nový Jičín, Bocheta – cca 600 metrů

-- zastávka Nový Jičín, Pod Skalkou, Kaufland – pouze MHD, cca 400 metrů

 

V centru města se nachází vlaková stanice Nový Jičín město – vzdálenost cca 1,5 km.

V blízkosti je rovněž mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava (Mošnov) – vzdálenost cca 20 km.

Lokalita je napojena na cyklotrasy č. 6175, která dále navazuje na cyklotrasu č. 502. V dohledné době má město v plánu realizaci rozšíření cykloopatření – vybudování oddělené cyklostezky přímo na ulici B. Martinů (viz příloha č. 5) a tím napojení na již realizované cyklopruhy na ulici Palackého a dále vybudování stoupajícího cyklopruhu na ulici K Nemocnici. Lokalita bude také napojena na cyklostezku probíhající sportovním areálem v rámci jeho komplexní revitalizace (viz příloha č. 7, str. 1,2).

 

Vybavenost:

 

V blízkosti rozvojové lokality se nachází široké spektrum občanské vybavenosti. Do 500 metrů je zde areál AGEL Nový Jičín, lékárna a další zdravotnická zařízení. Z další občanské vybavenosti jsou zde dále obchodní dům Kaufland, restaurace, hobbymarket, řeznictví, papírnictví, zahradnictví, květinářství, pekárna, čerpací stanice atd. vše maximálně do 500 metrů.

Na sousedním pozemku na ulici B. Martinů je rovněž Novojičínské vzdělávací centrum, kde se nachází základní škola a střední odborná škola.

V těsné blízkosti se nachází možnost bohatého sportovního a rekreačního vyžití (městský sportovní areál – fotbalové hřiště, atletický stadion, sportovní hala ABC, kuželna, zimní stadion, plánovaný skatepark, dětské hřiště, víceúčelové hřiště, in-line dráha, venkovní work-out, diskgolfové hřiště a další. Zároveň je z lokality vynikající dostupnost do příměstské výletní lokality Skalky, kde se nachází lesopark, amfiteátr pro kulturní akce, dětské hřiště, restaurace, venkovní tzv. „Kamenné divadlo“, traily pro horská a downhillová kola „Čertovy stezky“, venkovní fitness atd. Dále je možno pokračovat na vrchol Svinec (do 4 km), kde je v zimě provozován lyžařský vlek s umělým zasněžováním, v létě je zde oblíbená výletní lokalita, celoročně je v provozu restaurace a ubytování. Cca 3 km je vzdálena vodní nádrž Čerťák, kde je možnost provozování rybolovu a koupání. V posledních letech probíhá postupně revitalizace této lokality. Jsou zde plánovány dětské prvky a hřiště pro sportovní vyžití.

Poloha lokality tak spojuje výhody města a dostupnosti veškeré občanské vybavenosti s dobrou dostupností atraktivních cílů pro trávení volného času i aktivitami v přírodě.

 

Návaznost na plánované nebo aktuálně realizované projekty:

 

Město Nový Jičín řeší komplexní revitalizaci sportovního areálu dle zpracované koncepce (zastavovací studie vymezující nová sportoviště, architektonicko-urbanistická studie řešící zejm. veřejná prostranství, dopravu a napojení lokality na okolí vč. předmětné rozvojové lokality B. Martinů), viz příloha č. 7, str. 1, 2).

V bezprostřední blízkosti lokality má město záměr vybudovat novou tenisovou halu s parkovištěm s odhadovanou kapacitou 44 parkovacích míst, sloužící zároveň jako odstavné parkoviště pro sportovní zařízení ve sportovním areálu (př. č. 7, str. 3,4). Ve vzdálenosti cca 400 m město plánuje vybudovat víceúčelovou sportovní halu. V současné době se připravuje architektonická soutěž na její budoucí podobu.

Pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti je městem zpracována studie řešící přeměnu křižovatky mezi ulicemi B. Martinů, K Nemocnici, Pod Skalkou na okružní křižovatku (př. č. 6).

Soukromý investor má v plánu realizovat záměr spojený s výstavbu rodinných domů (ve stávajícím stavu poblíž ulice Za Humny) viz zákres v příloze č. 3.

 

 

     

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MĚSTĚ NOVÝ JIČÍN

Nový Jičín se nachází v Moravskoslezském kraji asi 35 km od statutárního města Ostrava.

  • Počet obyvatel: 23 151
  • Rozloha: 3652 ha
  • Nezaměstnanost: 4,15 % (město), (3,2 % okres)
  • Uchazeči o zaměstnání: 641
  • Počet dokončených bytů: 16 (v okrese 278)

Město Nový Jičín si také zakládá na své historii a na své typické architektuře, která se např. vyznačuje čtvercovým náměstím lemovaným podloubím. Historické jádro se města je zároveň městsku památkovou rezervací.

Město a okres celkově nabízí bohaté kulturní vyžití a je tak atraktivní lokalitou pro bydlení a také pro trávení volného času. V okolí se nachází Žerotínský zámek, hrad Štramberk, dále pak město Příbor, Kopřivnice nebo dvě chráněné krajinné oblasti Beskyd a Poodří.

Město disponuje kompletní sítí mateřských, základních i středních škol.

 

VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ

 

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

Polohu města lze považovat za strategickou, vzhledem k jeho umístění v koridoru Moravské brány. Okresem prochází infrastruktura mezinárodního významu typu dálnice, železniční vysokorychlostní tratě a přenosové energetické sítě.

  • Silnice E–462, x km
  • Dálnice D1, x km
  • Mezinárodní letiště Leoše Janáčka Ostrava, 18 km
  • Vysokorychlostní železniční trať, 8 km

Město Nový Jičín má také vypracovanou Koncepci statické dopravy, která mapuje jednotlivé území a jeho dopravní a parkovací kapacity. Koncepce zároveň analyzuje možnosti, které město v rámci svých kapacit nabízí a dále tak dokáže vyhodnotit organizaci a systém parkování.

Vše je dostupné v mapové aplikaci, kterou město vytvořilo - http://maps.novyjicin.cz/

 

VIZUALIZACE

     

PŘÍLOHY

Příloha č.1 - Územní plán

Příloha č. 2 - Regulační prvky

Příloha č. 3 - Návrh inženýrských sítí

Příloha č. 4 - Zastavovací studie

Příloha č. 5 - Návrh cyklistické infrastruktury

Příloha č. 6 - Návrh okružní křižovatky

Příloha č. 7 - Sportovní areál