+420 770 125 764 Vyhledávání Zvětšit text EN

Ostrava a Moravskoslezský kraj si udrželi vysoký rating

24. 6. 2021

Mezinárodní rating vytvářený agenturou Moody's je nezávislým hodnocením schopnosti a vůle subjektu plnit své budoucí závazky, což je důležité zejména pro hodnocení bonity klienta při získávání cizích zdrojů. Městu Ostravě a Moravskoslezskému kraji se opakovaně daří držet tento rating na vysoké úrovni. 

Město Ostrava obhájilo ratingovou známku Aa3 s výhledem stabilní. Agentura zveřejnila hodnocení na základě podrobného prověření hospodaření města za uplynulý rok, jeho stávající finanční situace, finančního výhledu a s přihlédnutím k enviromentálním, sociálním (zejména pandemie koronaviru) a vládním rizikům.

Potvrzení ratingu Aa3 zohledňuje solidní provozní výkonnost města, vysokou likviditu, která umožňuje absorbovat negativní dopady pandemie koronaviru, i přiměřenou zadluženost, která městu dává ještě prostor pro financování dalších velkých kapitálových projektů.

Výhled ratingu je stabilní, nakolik ratingová agentura očekává, že solidní provozní hospodaření, dostatečná úroveň likvidity a dluhové ukazatele města zůstanou bez negativních odchylek i během následujících 12–18 měsíců, přitom zohledňuje i stabilní výhled státu.

Město Ostrava je předmětem standardního ratingového hodnocení agenturou Moody’s od roku 2002, kdy získalo známku Baa1. Od té doby došlo k několikerému pozitivnímu přehodnocení kreditního rizika města a jeho výhledu, současnou známku na úrovni Aa3, která je totožná s ratingem celé ČR, město drží od října roku 2019.

„Opravdu nás těší, že jsme obhájili vysoké ratingové hodnocení města navzdory ekonomickým dopadům pandemie koronaviru. Potvrdilo se, že vytváření finančních rezerv v časech dobrých a celkově uvážlivá finanční politika nejsou samoúčelné, ale jejich výhody se ukáží právě v dobách ekonomických výkyvů. Ratingová známka na úrovni Aa3 je, vzhledem ke kreditnímu riziku státu, v současné době nejvyšší dosažitelná v ČR, a mimo města Ostravy jí disponuje jen několik málo tuzemských subjektů,“ komentoval hodnocení primátor Tomáš Macura.

Podobných výsledků dosáhl také Moravskoslezský kraj, když si udržel známku A1 se stabilním výhledem. Mezinárodní ratingové hodnocení agenturou Moody's je Moravskoslezskému kraji udělováno od roku 2005. Za tu dobu se postupně zlepšovalo od původního stupně A3 až po současný A1. Moravskoslezský kraj tak má nejvyšší aktuálně dosažitelné ratingové hodnocení při současně nastaveném modelu financování krajů v České republice.

Zdroj: Město Ostrava, MSK