+420 770 125 764 Vyhledávání Zvětšit text EN

Poptávka po podnikatelských nemovitostech v loňském roce vzrostla

30. 11. -0001

Dle zprávy agentury CzechInvest, která se zabývá podporou podnikání a investic v Česku, došlo v loňském roce ke zvýšení investičních poptávek po nemovitostech. V roce 2020 přijal CzechInvest celkem 114 poptávek investorů po nemovitostech v celém Česku. Jedná se o mírný vzestup oproti roku 2019, kdy bylo evidováno 105 nemovitostních poptávek. Nejčastěji klienti poptávali výrobní haly (46 %) a průmyslové pozemky (28 %). V porovnání s rokem 2019 se významně zvýšila poptávka po výrobních halách. Průmyslové haly nebo pozemky byly poptávány v 21 %, což představovalo mírný pokles oproti předchozímu roku. Výraznější propad v počtu poptávek zaznamenal sektor kancelářských nemovitostí, které v roce 2020 zaujímaly pouze 4 % poptávek. Na laboratoře pak připadaly 2 % z celkového objemu nemovitostních poptávek.

V souladu s novou strategií agentury rozděluje CzechInvest své klienty do tzv. technologických domén. Ty představují specializovaná odvětví s vysokou přidanou hodnotou, perspektivou ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti pro Českou republiku. V roce 2020 byl zaznamenán největší počet poptávek nemovitostí od firem z domény Mobilita (32 %). Patří sem investiční záměry z oblasti automobilového průmyslu a souvisejících odvětví, ve kterých hraje Česko velmi významnou roli a postupně posiluje pozici jednoho z předních evropských center pro designové a výzkumně-vývojové aktivity v tomto sektoru. Do aktuálních trendů mezi investory, kteří v roce 2020 hledali nemovitosti v České republice, patří elektromobilita, technologie alternativních pohonů nebo autonomních vozidel. Celkem 26 % poptávek po nemovitostech v roce 2020 bylo z domény Ostatní výrobky a služby. Patří sem několik tradičně silně zastoupených odvětví v Česku jako je kovozpracující, plastikářský, elektrotechnický průmysl apod. Dalším silněji zastoupených sektorem byly Pokročilé výrobní technologie (13 %), kam spadají například firmy z oblasti nanotechnologií, robotiky či inovativních výrobních technologií.

Z hlediska evidovaných poptávek byly investičně nejžádanější kraje Středočeský (14 %), Ústecký (10 %), Plzeňský a Karlovarský (po 9 %). Těmto regionům nahrává zejména blízkost německých hranic. Hned ze těmito kraji se umístíl Moravskoslezský kraj s 8% podílem investičních poptávek. Celková počet poptávek nemovitostí dle krajů zachycuje obrázek níže. 

 

Zajímavým zjištěním je, že pandemie koronoaviru pomohla růstu podílu investic s vysokou přidanou hodnotou, krizi navzdory. Investicí s vysokou přidanou hodnotou se rozumí zaměření na technologicky orientovaných nebo navázaných na výzkum a vývoj ve strategických oblastech. V roce 2020 se jednalo o dvě třetiny všech CzechInvestem dojednaných investic. V roce 2018 a 2019 přitom kritéria vysoké přidané hodnoty splňovala pouze pětina nových projektů.