Průmysl

Průmysl

Moravskoslezský kraj má bohatou průmyslovou historii, kdy hlavní roli hrálo hutnictví, ocelářství a strojírenství. V současné době se od těchto tradičních odvětví posouvá k odvětvím, která jsou postavená na nových technologiích a inovacích.  V posledních 10 letech tak výrazně vzrostl význam automobilového a IT průmyslu. V obou těchto odvětvích dnes pracuje stejný počet lidí jako v hutnictví a slévárenství. Z celkového počtu zaměstnaných pracuje v Moravskoslezském kraji téměř
30 % zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu, což je vysoko nad celorepublikovým průměrem.

Níže na MAPĚ najdete nejdůležitější firmy v 8 hlavních průmyslových odvětvích kraje.
V mapě je možno filtrovat firmy podle odvětví. S databází firem neustále pracujeme a údaje aktualizujeme. Databáze neobsahuje drobné živnostníky. 
          

Název firmy Adresa Odvětví Hlavní produkt
BorsodChem MCHZ, s.r.o Chemická 2039/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky Chemický Vysoce čištěné chemické látky, vč. anilinu, cyklohexylaminu (CHA), dicyklohexylaminu (DCHA) a dietyloxalátu (DEOX) a další.
BPS Velké Albrechtice s.r.o. Velké Albrechtice 742 91, 306 Energetika Elektrická energie
BRANO a.s. Opavská 1000 - 747 41 Hradec nad Moravicí Automobilový Automobilové zámkové systémy, pedálové systémy, páky ruční brzdy, tlumiče, zavírače dveří atd.
BREBECK Composite s.r.o. Volenská 1718, 739 34 Šenov Automobilový Produkty z karbonových, skelných a aramidových vláken pro automobilový a letecký průmysl a motorsport
Brembo Czech s.r.o. Na Rovince 875, 720 00 Ostrava-Hrabová Automobilový Brzdy pro automobily a motocykly
Brose CZ spol. s r.o. Průmyslový park 302 Kopřivnice 1, 742 21 Automobilový Mechatronické systémy pro dveře, sedadla nebo elektrické motory
Burytrans s.r.o. Čavisov 747 64, Chrudimská 23 Logistika Přepravní služby
C.S. - ENERGO s.r.o. Ostrava - Hrabůvka 700 30, Závodní 229/9A Energetika Tepelné zařízení budov, tepelné hospodářství staveb
CEOS Data s.r.o. Ostrava - Pustkovec 708 00, Technologická 375/3 ICT Datové sklady, business inteligence, strojový audit
Cernin s.r.o. Budišov nad Budišovkou 747 87, Berounská 399 Strojírenství Krmné míchací vozy, pojízdné provozní nádrže, mobilní kompostárny, dezintegrátor pro bioplynové stanice

Automobilový

Automobilový průmysl má v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici.

Energetika

V kraji je více než 40 společností zaměřených na výrobu energií.

ICT

ICT sektor je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví v Moravskoslezském kraji.

Hutnictví

První hutě byly v Moravskoslezském kraji založeny na počátku 19. století.

Chemický

Nejstarší podnik chemického průmyslu sahá až do roku 1903.

Farmaceutický a zdravotnický

Ve farmacii působí podniky s více než 100letou tradicí.

Logistika

Strategickou polohu kraje uprostřed Evropy využívá několik významných světových logistických firem, které zde zřídily své pobočky.

Strojírenství

Strojírenství je v Moravskoslezském kraji velice silně zastoupeno a diverzita výroby je zde opravdu široká.