+420 770 125 764 Vyhledávání Zvětšit text EN

Spuštěn nový Rozvojový fond na regeneraci brownfieldů na Ostravsku

5. 5. 2021

Na území Ostravské aglomerace se stále nachází mnoho starých a opuštěných průmyslových a podnikatelských areálů, které už ztratily svůj původní lesk a funkci a dnes jen obtížně hledají nové odpovídající využití. A právě takové nemovitosti jsou předmětem zájmu nového Rozvojového fondu, jenž je financován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Rozvojový fond bude do roku 2023 investovat stovky milionů korun a přispívat tak ke vzniku nového zázemí pro průmysl, obchod nebo služby.

„Pomníky průmyslové minulosti Ostravska jsou všude kolem nás,“ říká ředitel a správce Rozvojového fondu, Ing. Daniel Foltýnek. „Úzkým hrdlem, které brzdí přerod zastaralých areálů do podoby moderní podnikatelské nemovitosti, není dle naší zkušenosti nedostatek investičních peněz, ale vnímání rizika oproti příležitosti – je pro nás mnohdy veliký problém představit si na místě dnešního brownfieldu něco jiného, moderního, pěkného. A náš Rozvojový fond by měl adresovat přesně tuto barieru a posouvat limity představivosti investorů o pořádný kus dopředu,“ dodává Daniel Foltýnek.
 

Rozvojový fond bude vystupovat v roli spolu-investora projektu regenerace prostřednictvím juniorního mezaninového úvěru, kterým se bude podílet na riziku projektu v obdobné míře jako vlastní kapitál realizátora. Díky nově dodanému kapitálu se může podstatně zvýšit proveditelnost brownfieldových projektů, zejména pak v očích financujících bankovních ústavů, jejichž spolufinancování bude předpokladem získání investice fondu. Výsledná odnikatelská infrastruktura by měla být z většiny určena k užívání malým a středním podnikatelům.

Financování Rozvojového fondu zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, z části dedikované rozvoji území ostravské aglomerace (ITI Ostravsko). „Vytvořením nového investičního nástroje povzbudíme investice do větších areálů nevyužitých brownfieldů na Ostravsku, které by jinak zůstaly bokem zájmu investorů. Navrácené prostředky navíc budou moci být využity na investice v regionu opakovaně,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

Nad správností všech procesů a činností, souvisejících s investováním Rozvojového fondu, dohlíží ČMZRB investiční, a.s., dceřiná společnost Českomoravské záruční a rozvojové banky. „Jedná se o specifický případ, ve kterém je poskytování veřejných kapitálových investic ze strukturálních fondů svěřeno soukromému správci“, komentuje vznik Rozvojového fondu Mgr. Martin Potůček, předseda představenstva ČMZRB investiční, a dodává: „jeho znalosti regionu a stavu přípravy regeneračních projektů mohou zásadním způsobem zlepšit vzájemn pochopení a spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Tento model zatím nebyl v Česku příliš využíván. Správce byl vybrán ve výběrovém řízení, naším úkolem bude kontrola jeho činnosti, zda investuje do projektů v souladu s investiční strategií a platnými pravidly“.

Rozvojový fond navazuje na úvěrový finanční nástroj JESSICA na Moravskoslezsku, který už v minulosti úspěšně podpořil regeneraci několika brownfieldů v regionu. V následujících týdnech a měsících bude Rozvojový fond hledat projekty, které zapadnou do jeho investiční strategie a ve výsledku přinesou Ostravské aglomeraci moderní podnikatelské zázemí. Více informací a kontakty na manažery Rozvojového fondu lze najít na webu www.udfms.cz, kde také bude od začátku května k dispozici vyhlášená výzva k předkládání projektů.