+420 770 125 764 Vyhledávání Zvětšit text EN

Výhody cirkulární ekonomiky a její přínosy. Nejen to si odnesli návštěvníci konference Invest MORE

8. 9. 2021

Již po šesté proběhla konference Invest MORE, kterou pořádají Moravskoslezské Investice a Development a.s. Letos pod heslem, které hýbe světem a ovlivňuje život, rozvoj i byznys: „Udržitelný růst“.

Konference, která se přesunula kvůli covidové pandemii na letošní rok, se svým programem zaměřuje na dvě hlavní oblasti – cirkulární ekonomiku a společenskou odpovědnost firem. V první polovině konference se posluchači dozvěděli více o udržitelném rozvoji a růstu ve společnosti a v byznysu. Druhá část se zaměřila na panelové diskuze, které se nesly v tématu společenská odpovědnost firem a cirkulární ekonomika. „Konferenci vnímáme jako klíčovou událost, která nám každý rok umožňuje předat aktuální informace regionálním podnikatelům, start-upům a firmám v Moravskoslezském kraji. Jsem velmi rád, že se nám, stejně jako v minulosti, také letos opět povedlo zajistit špičkové řečníky a účastníky panelových diskusí. Našim cílem přitom nebyla pouhá prezentace vybraných témat, ale také networking a předání praktických zkušeností. Věřím, že si účastníci odnesli užitečné a zajímavé informace, které budou moci aplikovat ve svém byznysu,“ řekl předseda představenstva organizující společnosti Moravskoslezské Investice a Development a.s. Tomáš Kolárik.

Na začátku konference vystoupil Petr Beneš (spoluzakladatel 6D Academy) a Libor Musil (zakladatel LIKO-S), kteří zasadili udržitelný růst do celkového kontextu. Petr Beneš se podíval na to, jak například technologické inovace, změna klimatu či celosvětová pandemie vedou společnost k zásadní redefinici hodnot a priorit. Libor Musil ukázal udržitelnost v tak zdánlivě vzdálených a nesourodých tématech jako jsou průmyslové haly, les, rodina a štěstí. Účastníci si vyslechli také vystoupení Cyrila Klepka, zakladatele digitálního odpadového tržiště Cyrkl.

„To, co se děje okolo nás, není jenom změna klimatu, ale změna přírody, ve které žijeme. Každý z nás se bude muset přizpůsobit, aby ve zdraví mohl i nadále existovat. Přizpůsobit budeme muset i stavby, ulice, města, ve kterých žijeme a pracujeme. Co je však ještě větší výzvou a to hlavně pro podnikatele - nejenom čelit následkům, ale pokusit se vrátit přírodu do starých dobrých kolejí. Naše zkušenost je taková, že když něco pro přírodu uděláme, tak nám to 100x vrátí. Cesta k nápravě existuje ,“ řekl předseda představenstva LIKO-S holding, a.s. Libor Musil.

První panelová diskuze nesla název „Cesta k důvěryhodnosti nejen pro zaměstnance“ a
zaměřila se na společenskou odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility, CSR). Se zájemci o toto téma diskutoval například Michal Křemen z TietoEVRY nebo Petr Šipula z Heimstaden. Díky zkušenostem z praxe přinesla diskuze odpovědi na otázky: jaké CSR aktivity ve firmě realizují, které se jim osvědčily a které nikoliv nebo jak vnímají přínos těchto aktivit například ve vztahu k zaměstnancům a jejich motivaci.

„Je pro mě vždy radost, když tématem rozhovoru je propojení mezi byznysem, pozitivním dopadem na komunity a aktivitou zaměstnanců. Diskuzní panel na letošní InvestMORE byl přesně o tom. Zazněly dobré příklady z reálného života firem, které jsou velmi poplatné v době, kdy CSR už dávno není jen o „natírání plotu“, ale také o celkovém rozvoji formou vzdělávání nebo podpory v oblasti IT. Zapojit se už může opravdu každý podle svých možností. Kromě dobrého pocitu a smysluplné práce je pro firmy malé plus to, že CSR velmi dobře rezonuje s mladými talenty na pracovním trhu“, řekl HR Consultant v TietoEVRY Michal Křemen.

Další panelová diskuze byla zaměřena na téma „Cirkulární ekonomika a příklady dobré praxe z České republiky“. Mezi diskutujícími vystoupil například Jakub Mastík z Navzdory nebo Ondřej Kopička z Landcraft. Debatovalo se nejen o přínosech cirkulární ekonomiky, ale i o tom, jaké má pozitivní dopady na zákazníky a zaměstnance firmy. „Všechny konference se v nejnáročnější době covidu přesunuly k obrazovkám počítačů. Jsem rád, že se epidemiologická situace zlepšila natolik, že jsme se opět mohli sejít osobně. Obzvláště témata udržitelnosti a společenské odpovědnosti si osobní setkání zaslouží. V minulém týdnu jsem předal několika firmám z regionu Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost a mohu potvrdit, že firmy, které nejsou lhostejné ke svému okolí, často vykazují výjimečné výsledky i v podnikání,“ uzavřel hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.