Invest MORE 2021

Invest MORE 2021

Tématem 6. ročníku konference Invest More je

U D R Ž I T E L N Ý   R Ů S T

Konferenci Invest MORE s podtitulem Udržitelný růst vzhledem k aktuální situaci přesouváme na podzim 2021.
Věříme, že situace bude klidnější a bezpečnější, a to nejen z pohledu platných restrikcí.

...brzy zveřejníme náhradní termín.

Konference je určena pro majitele a manažery firem z Moravskoslezského kraje. Představíme základní principy udržitelného růstu a činnosti, které firmy realizují při jeho zavádění. 

 

Konference se bude věnovat těmto oblastem:

enlightenedCirkulární ekonomika
enlightenedSpolečenská odpovědnost firem

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA se snaží nahradit dosavadní lineární model fungování ekonomiky „vezmi-vyrob-použij-zahoď“. Jejím základem je systém založený na eliminaci odpadu a opětovném využití materiálů. Uplatňování zásad cirkulární ekonomiky není důležité jen z ekologického hlediska, ale jedná se také o cestu firem k větší efektivitě a ziskovosti.
Zavádění principu cirkulární ekonomiky nabízí příležitost pro podnikatelské prostředí nejen v podobě postupné transformace tradičního přístupu k využívání a zpracování odpadu. Podstata cirkulární ekonomiky směřuje k zavedení smysluplného, udržitelného koloběhu všech výrobních vstupů napříč výrobním procesem v daném ekosystému. Koloběhu, kde jsou dostatečně diverzifikované všechny činnosti firmy a vazby mezi nimi. Jedná se například o situace, kdy odpad z jedné firmy slouží jako vstupní surovina druhé firmě, lidské zdroje jsou využívány efektivně a firmy si navzájem sdílejí zaměstnance nebo dokáží snížit náklady např. na logistiku, a to na nevyhnutelné minimum.

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ se do jisté míry překrývá s aplikací zásad oběhového hospodářství. Každá firma ovlivňuje svou existencí okolí – ať už pozitivně či negativně. Spousta firem nad rámec své základní činnosti dělá pro okolí a komunitu něco navíc. Odpovědné chování firem přináší řadu výhod důležitých pro kvalitní a udržitelný růst. Firmy, které soustředí svou pozornost na zavedení udržitelné strategie a realizují CSR aktivity, začnou na sebe i na svět pohlížet odpovědně, a jen tak je něco nezaskočí. Ba naopak, předpokládaným rysem jejich budoucího vývoje je stabilní růst a důvěra okolí, které podporuje jejich činnost.  Takové firmy začnou být přitažlivější pro případné investory, dostatečně se odliší od konkurence, snadněji osloví kvalitní zaměstnance, udrží si je nebo lépe definují svou firemní identitu. 
 

Pokud vám po přečtení blikají otázky

?Jak do svého podnikání implementovat principy cirkulární ekonomiky?
?
Jak svou činností co nejméně negativně ovlivňovat své okolí, pozitivně napomáhat komunitě v místě působení a stát se tak odpovědnou firmou, která je atraktivní pro stávající i potenciální zaměstnance?

Odpovědi se dozvíte na jaro v Ostravě!!! a to na konferenci Invest More 2020/2021.
Řečníky a program budeme postupně představovat.

Děláme vše, co je v našich silách, abychom vám přinesli konkrétní příklady, jak efektivně transformovat vaše podnikání v souladu s principem udržitelného růstu.

Cena: 499 Kč vč. DPH

září 2021
Trojhalí Karolina, Ostrava
Petr Beneš
Petr Beneš
Spoluzakladatel 6D Academy
Libor Musil
Libor Musil
Zakladatel a předseda představenstva LIKO-S
Daniel Morys
Daniel Morys
Předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku Ostrava
Dan Heuer
Dan Heuer
Spoluzakladatel poradenské firmy fair venture a člen sítě sustainable natives eG
Cyril Klepek
Cyril Klepek
Zakladatel digitálního odpadového tržiště cyrkl.com & Inovátor v oblasti cirkulární ekonomiky
Zuzana Mánková
Zuzana Mánková
Communication and Branding lead at TietoEVRY Czech, Beats for Love
Jakub Mastík
Jakub Mastík
Zakladatel NAVZDORY
Ondra Kopička
Ondra Kopička
Zakladatel
Leoš Jiřele
Leoš Jiřele
Předseda, SOLEA CZ výrobní družstvo
Jan Školník
Jan Školník
Ředitel a spoluvlastník společnosti HOBRA – Školník s.r.o.
Michal Šubrt
Michal Šubrt
Jednatel společnosti ASIO spol. s r.o.
Michala Hergetová
Michala Hergetová
Moderátorka

Program

8:30 - 9:00

Registrace

9:00 - 9:15

Official Opening: Ivo Vondrák, hejtman MSK; Jan Krkoška, náměstek hejtmana MSK; Tomáš Kolárik, statutární ředitel MSID

9:15 - 10:00

Udržitelný rozvoj společnosti ve světě byznysu: Petr Beneš, spoluzakladatel 6D Academy

10:00 - 10:45

Udržitelný růst: Libor Musil, zakladatel a předseda představenstva LIKO-S

10:45 - 11:15

Coffeebreak

11:15 - 11:35

Společenská odpovědnost: Jak dosáhnout přínosu pro firmu i společnost: Dan Heuer, fair venture

11:35 - 12:00

Společenská odpovědnost: inspirace z veřejného sektoru: Daniel Morys, ředitel DPO

12:00 - 12:45

Panelová diskuze na téma - Společenská odpovědnost firem (CSR): Cesta k důvěryhodnosti nejen pro zaměstnance: Zuzana Mánková, TietoEVRY Czech; Heimstaden Czech; Leoš Jiřele, SOLEA CZ; Jan Školník, HOBRA - Školník s.r.o.

12:45 - 13:30

Oběd

13:30 - 14:00

Cirkulární ekonomika v kontextu ČR: Cyril Klepek, Zakladatel digitálního odpadového tržiště cyrkl.com & Inovátor v oblasti cirkulární ekonomiky

14:00 - 14:10

Cirkulární scan firem; Jiří Staš, MSID

14:10 - 15:00

Panelová diskuze na téma - Cirkulární ekonomika a příklady dobré praxe z ČR: Jakub Mastík, NAVZDORY; Lukáš Juřina, zerooone; Michal Šubrt, ASIO TECH; Ondra Kopička, Landcraft