Lokality

Lokality

V Moravskoslezském kraji najdete celou řadu lokalit, které čekají na vaši investici. Jsme kraj výzev, které čekají, až jim vdechnete život. Níže si můžete prohlédnout naši DATABÁZI LOKALIT, která zahrnuje opuštěné brownfieldy, připravené lokality v průmyslových zónách nebo kanceláře nejvyššího standardu a možná zde naleznete výzvu, která čeká právě na vás. Vyberte si tu nejvhodnější lokalitu pro vaši investici, ozvěte se a my Vám pomůžeme se zorientovat v začátcích vašeho podnikání.

Pro každou lokalitu je ke stažení karta lokality v pdf, která obsahuje základní informace o lokalitě a stručný popis. Jednotlivé lokality jsou doplněny taky fotografiemi. 

Název lokality Obec Plocha Typ nemovitosti Akce
CTPark Nový Jičín
CTPark Nový Jičín je společnou zónou vlastněnou z větší částí společností CTP Invest, spol. s r.o. (24,8 ha – plně zasíťované pozemky) a menší částí (9,5 ha – nezasíťované pozemky) městem Nový Jičín. V případě zájmu potenciálních investorů jsou vlastníci připraveni zahájit druhou fázi, tj. rozšířit prostory o dalších 10 000 m?.
Nový Jičín 15 000 m2 Volné plochy
CTPark Ostrava
V CTParku Ostrava je největší průmyslovou zónou v Ostravě a je zde postaveno více než 20 výrobních hal šitých přímo na míru potřebám výrobních a logistických firem, ale také vhodných pro společnosti z oblasti výzkumu a vývoje. V zóně se dále nachází 2 kancelářské komplexy. Strategická poloha vedle rychlostní komunikace umožňuje snadnou dopravní dostupnost. Přímo v zóně jsou 3 zastávky městské hromadné dopravy a ve vzdálenosti cca 15 km se nachází Mezinárodní Letiště Letiště Leoše Janáčka v Mošnově.
Ostrava 50 000 m2 Volné plochy
Český Těšín - Sokolovská
Propagovaná plocha je určena pro bytovou zástavbu, navazuje na OC Kaufland a Domov pro seniory ze strany jedné a na blízký areál PZ Pod zelenou ze strany druhé. Plocha dále sousedí s Těšínskou přehradou. Budoucí zástavba je podmíněna vypracováním urbanistické studie. Část plochy je zemědělským půdním fondem zařazena do II. třídy ochrany. Plochu protínají ochranná pásma plynovodu.
Český Těšín 39 000 m2 Volné plochy
Dombrovec - ul. Ostravská
Plocha je situována podél ul.Ostravské jižně od vlečky AWT, v blízkosti vodní plochy - dočišťovací nádrže Gdyně. Ul. Hraniční rozděluje lokalitu na dva samostatné celky. Po přestavbě silnice I/59 a navazujících křižovatek se uvažuje o zrušení této části ul. Hraniční. V minulosti zde proběhla rozsáhlá technická a biologická rekultivace. Využití plochy je podmíněno předchozím zpracováním územní studie.
Orlová 170 000 m2 Volné plochy
Drátovenská
Nevyužitá zazeleněná plocha (stromový porost) na ul. Drátovenská u železničního přejezdu. Plocha nebyla v minulosti využita, bez kontaminace. Přípustné využití: zařízení související s provozem, výstavbou a údržbou, dráhy (objekty k odbavení cestujících, výroba a sklady, nevýrobní a výrobní služby, drobná výroba, apod.), komerční vybavení-maloobchod, stravovací zařízení, administrativa.
Bohumín 9 000 m2 Volné plochy
Dukla industiral Park II
Zájmová lokalita (bývalý důl Dukla) se nachází v katastrálním území Dolní Suchá. Je umístěna u čtyřproudé komunikace Orlovská ( III/47210 Dolní Suchá – Orlová). Navazuje na průmyslovou zónu Dukla Industrial Park I. Vlastníkem pozemků je Statutární město Havířov. Důl Dukla byl uzavřen v 02/2007 a v současné době je ukončena jeho likvidace. Lokalita byla vhodná pro obnovu a rekonstrukci technické infrastruktury. V rámci nově vybudovaného polyfunkčního území byla realizována kompletní technická infrastruktura pro budoucí využití. Na zájmovém území je provedena výstavba inženýrských sítí: rozvodů elektrické energie včetně přípravy tras pro budoucí instalaci telekomunikačních a datových sítí, rozvodů horkovodů pro možnost budoucího zásobování tepla z výměníkové stanice a napojení budoucích uživatelů, dále jsou řešeny rozvody pitné a provozní vody, kanalizace splaškové a kanalizace dešťové. V rámci stavby je zajištěno dopravní napojení areálu a potencionálních rozvojových ploch na páteřní komunikaci včetně nově realizovaného veřejného osvětlení a zřízení autobusové zastávky pro městskou hromadnou dopravu.
Havířov 11 500 m2 Volné plochy
Dukla Industrial Park I
Dukla Industrial Park se nachází v Dolní Suché cca 2 km od centra města Havířova. Jedná se o atraktivní území se strategickou polohou, dobře dopravně dostupné s umístěním u čtyřproudé komunikace. Vlastníkem území je společnost Asental Land, s.r.o. Plochy je možné využít pro lehký průmysl a komerční aktivity. Zóna je plně vybavena technickou infrastrukturou.
Havířov 110 000 m2 Volné plochy
Fara
Patrový zděný objekt bývalé fary z 18. století, stojící v těsné blízkosti kostela. Jedná se o nemovitou kulturní památku. Budova má celkem 10 místností ve třech podlažích. Stavbu fary s navazující hospodářskou částí doplňují torza hospodářských objektů, ohradní zeď s altánem a vstupní zděná brána průjezdu s brankou pro pěší. Dům stojí u silnice, v blízkosti se nachází kostel s přilehlým hřbitovem. Budova není v dobrém stavu, vyžaduje celkovou rekonstrukci. K budově náleží farní zahrada. Nabízeno k prodeji/ pronájmu.
Město Albrechtice 1 100 m2 Brownfieldy
František II Industrial Park
Území navazuje na stávající průmyslovou zónu ve vlastnictví obce Horní Suchá (zde v současné době sídlí více než 25 firem). Výhodou zóny je výborná dopravní dostupnost (komunikace II/475 + II/474), blízkost železničního koridoru (4 km). Vzdálenost dálnice D1 je 16 km a mezinárodního letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově je 36 km.
Horní Suchá 300 000 m2 Volné plochy
Havířov - Astronautů
Jedná se o pozemek p.č. 2230/8 u ulice Astronautů určený pro občanskou vybavenost. Pozemek je situovaný v rovině, u vozovky, všechny sítě přivedeny. Možná zastavitelnost pozemků do 70 %.
Havířov 10 000 m2 Volné plochy