+420 770 125 764 Vyhledávání Zvětšit text EN

Moravskoslezský kraj láká firmy z oblasti CSS

19. 8. 2020

Moravskoslezský kraj má v oblasti podnikových služeb velký potenciál růstu. Rozvoji investičního prostředí se dlouhodobě věnuje krajská akciová společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID). Ta nyní aktivně cílí na nordické země, zejména na Finsko a nově na Švédsko.

„Náš kraj je investičně atraktivní, nabízí kvalifikovanou pracovní sílu, kvalitní infrastrukturu, spolupráci s univerzitami a nespočet dalších možností. Investorům jsou k dispozici zajímavé komerční nemovitosti i dostupné plochy pro větší investice. Naší velkou výhodou je strategická poloha a vynikající napojení na okolní státy. Všechny tyto benefity nabízíme prostřednictvím krajské společnosti MSID, která komunikuje s potenciálními investory,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška s tím, že v oblasti podnikových služeb se letos podařilo rozšířit působnost francouzské společnosti Devoteam. Od začátku února působí kromě Prahy také v našem krajském městě, kde postupně rozšiřuje svůj tým.

Centra podnikových nebo také strategických služeb zajišťují svým externím klientům provozní aktivity jako je personalistika, IT, účetnictví nebo sofistikované konstrukční, projektantské či grafické činnosti. V Moravskoslezském kraji již několik takových center působí, přesto je zde ještě značný prostor pro růst, což potvrdila asociace ABSL (Association of Business Services Leaders).

Společnost MSID vytvořila koncept, jak v oblasti podnikových služeb postupovat. S ohledem na již zasídlené firmy v tomto sektoru zvolila MSID jako pilotní oblast zájmu nordické státy. „Za úspěch považuji navázání rozsáhlé komunikační sítě ve Finsku, kde spolupracujeme s místními rozvojovými kancelářemi, honorárními konzuly, Centrem pro hospodářský rozvoj a dalšími. Plán je tento postup replikovat i do dalších zemí, nyní začínáme se Švédskem. Naším prvotním záměrem je dostat Ostravu na mapu business services,“ řekl ředitel MSID Tomáš Kolárik a vysvětlil, že aktivity MSID zahrnují mapování a evidenci podnikatelských nemovitosti v kraji, jako jsou kanceláře, podnikatelské plochy a brownfieldy, jejich nabízení zájemcům a také následnou péči o stávající investory, kdy zástupci MSID aktivně zjišťují jejich plány, potřeby a omezení, při jejichž řešení participují. Společnost také aktivně propaguje a nabízí Moravskoslezský kraj jako investičně atraktivní region zahraničním investorům.