+420 770 125 764 Vyhledávání Zvětšit text EN

MSIC vyhlásilo nové dotační programy na podporu podnikání

5. 1. 2022

Moravskoslezské inovační centrum vyhlásilo nové výzvy tří regionálních programů, které se zaměřují na podporu začínajících podniků, ale také již zavedených malých a středních firem v Moravskoslezském kraji (MSK). Jedná se o programy InnoBooster, Voucher pro začínající firmy a TechArt Voucher.

Každý z programů je zaměřen na jinou cílovou skupinu a jejich cílem je podpora podnikatelského prostředí v regionu.

InnoBooster Voucher je zaměřen na vytvoření nového pracovního místa. Moravskoslezský kraj chce prostřednictvím tohoto dotačního titulu podpořit rozvoj malých a středních podniků, jenž povede k tvorbě nových produktů/služeb či rozšíření podílu na trhu/trzích, a to skrze realizaci business inovací (Business Innovation). Tento program je určen pro malé a střední podniky se sídlem v MSK a dotace je určena na uhrazení mzdy pro nově vytvořené pracovního místo. Celková podpora může dosáhnout až 610 000 Kč po dobu jednoho roku.

Voucher pro začínající firmy cílí na začínající podnikatele ne starší 2 let. Tento voucher je vhodný pro obvyklejší podnikatelské obory jako jsou gastro, služby, řemesla a podobně, ale není nijak oborově omezen. Výše finanční pomoci se pohybuje v rozmezí od 50 000 – 120 000 Kč.

TechArt Voucher je určen pro malé a střední firmy se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji, které chtějí zvýšit svůj podíl na trhu, nebo vstoupit na trhy nové pomocí re-designu stávajícího produktu. Rovněž pokud si přejí diverzifikovat riziko a snížit míru závislosti v dodavatelsko-odběratelských řetězcích vytvořením zcela nového produktu. Maximální výše podpory může dosáhnout až 450 000 Kč.

Žádosti o podporu je možné podávat do 23.03. 2022. Bližší informace k jednotlivým programům najdete na stránkách Moravskoslezského inovačního centra.