Nejlepší možný rating pro Moravskoslezský kraj

15. 10. 2019

Podle poslední zprávy ratingové agentury Moody´s dosáhl Moravskoslezský kraj na nejvyšší možné ratingové hodnocení při současně nastaveném modelu financování krajů v České republice.

Rating je nezávislým hodnocením schopnosti a vůle subjektu plnit své budoucí závazky, což je důležité zejména pro hodnocení bonity klienta při získávání cizích zdrojů. Kreditní profil Moravskoslezského kraje (MSK, A1 stabilní) odráží nízké zadlužení, velmi dobré provozní hospodaření, solidní likviditu kraje a střední pravděpodobnost, že vláda České republiky (Aa3, stabilní) poskytne mimořádnou pomoc za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity.

Mezinárodní ratingové hodnocení agenturou Moody's Investors Service je Moravskoslezskému kraji udělováno od roku 2005. Za tu dobu se postupně zlepšovalo od původního stupně A3 až po současný A1.