+420 770 125 764 Vyhledávání Zvětšit text EN

Nezaměstnanost v kraji mírně vzrostla

7. 8. 2020

Dle posledních dat platných za měsíc červen dosahovala nezaměstnanost (měřena jako podíl nezaměstnaných osob) v Moravskoslezském kraji hodnoty 5,4 %. Ve srovnání s předešlým měsícem se jednalo o nárůst o 0,1 %. Z pohledu okresů došlo k nejvyššímu meziměsíčnímu nárůstu v okresech Ostrava a Karviná, kde se nezaměstnanost zvýšila o 0,3 %. Naopak beze změny zůstaly okresy Opava a Bruntál. 

Do vývoje nezaměstnanosti se promítají dopady koronaviru, nicméně vzrůstající trend počtu nezaměstnaných sledovaný v dubnu a květnu 2020 se  během měsíce června zmírnil. Tento trend lze zřejmě vysvětlit úbytkem zahraničních pracovníků (zejména zaměstnanců ze sousedního Polska a Slovenska), snižováním počtu agenturních pracovníků a nárůstu sezónních pracovních míst. Je ale pravděpodobné, že v následujících měsících dojde k nárůstu nezaměstnanosti vzhledem k ukončování sezónních prací nebo z důvodu nástupu absolventů škol na trh práce. 

Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a ČR zachycuje následující graf.

Zdroj: Moravskoslezský pakt zaměstnanosti