Třinec se stal vítězem soutěže Město pro byznys v MS kraji

31. 8. 2020

Město Třinec ovládlo 12. ročník soutěže Město pro byznys Moravskoslezského kraj. Druhé místo brala Ostrava a třetí skončil loňský vítěz Frýdek-Místek.
V části výzkumu, který hodnotí podnikatelské prostředí boduje vítězný Třinec vysokým růstem počtu ekonomických subjektů a také v rámci kraje nízkou nezaměstnaností, a to i tou dlouhodobou. Hlavně si ale město zasloužilo prvenství výbornými výsledky v oblasti přístupu veřejné správy. Konkrétně se jedná o v regionu nejvyšší scóring úředních hodin, velmi nízké výdaje radnice na dluhovou službu nebo vysokou likviditu. Město ocelářů vynakládá také nadprůměrné finanční prostředky na oblast vzdělávání a na veřejnou dopravu. Pokud jde o celorepublikové krajské srovnání spokojenosti podnikatelů s fungováním radnic, samozřejmě včetně té třinecké, je na tom Moravskoslezský kraj vůbec nejlépe. Podnikatelé jsou spokojeni nejen s rozsahem úředních hodin, ale také se vstřícností a ochotou při řešení problémů, kvalitou elektronické komunikace i podporou veřejné dopravy.

Ostrava má nejvyšší podíl malých a středních firem, Frýdek-Místek zase kvalitní webové stránky
Ostrava se může pochlubit nejvyšším podílem malých a středních firem a velmi vysokým počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání. Rozvoji podnikatelského prostředí výrazně přispívá výborná dopravní dostupnost moravskoslezské metropole. Z hodnocení přístupu veřejné správy je možné vypíchnout vysoko nadprůměrné výsledky v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů zjišťuje kvalitu a včasnost e-mailových odpovědí. Ostravská radnice věnuje také dostatek peněz na podporu kultury. Bronzový Frýdek-Místek má nadprůměrný podíl ekonomických subjektů, velmi vysoký přírůstek počtu obyvatel, a to i vzhledem k nízkému indexu stáří, těch ekonomicky aktivních. Nepřekvapí proto ani rychlý rozvoj bytové výstavby ve městě. Na druhou stranu Frýdek-Místek nezanedbává ani péči o sociálně potřebné, o čemž svědčí nadprůměrné výdaje do oblasti sociální péče. Excelentně dopadlo město i z hlediska podpory webových stránek, na nichž podnikatelé naleznou přehledně všechny potřebné informace pro svůj rozvoj.

„Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. Sdílení dobré praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou možnosti, které výzkum Město pro byznys samosprávám nabízí, a to je také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR podporuje,“ říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS.